Šobrīd Daugavpilī

Stipendiātu programmas aktualitātes Pilsētas ziņas

99

Saskaņā ar Labklājības ministres 2011. gada 5.janvārī  apstiprināto Stratēģiju ir plānotas izmaiņas projektā - lai uzsāktu pakāpenisku un pārdomātu projekta "Darba praktizēšana ar stipendiju pašvaldībās" pārtraukšanu,  sakot ar 2011. gada 3. ceturksni, pasākuma ietvaros izmaksātā stipendija tiks samazināta līdz 80 latiem.

 

Latvijā no 2009.gada septembra līdz 2010.gada 31.decembrim tiek īstenots Eiropas Sociālā fonda projekts „Darba praktizēšanas pasākumu nodrošināšana pašvaldībās darba iemaņu iegūšanai un uzturēšanai". Pasākumu īsteno Nodarbinātības Valsts Aģentūra (NVA) sadarbībā ar pašvaldībām.

 

Pasākuma mērķis: Bezdarbnieku fiziska darba iemaņu iegūšana un uzturēšana, veicot mazkvalificētus darbus, pašvaldību izveidotajās darba praktizēšanas vietās, ja dalība noteiktajā darba praktizēšanā rada sociālo labumu sabiedrībai.

 

Pašvaldība ar NVA ir vienojusies par noteiktu prakšu vietu atvēršanu. Daugavpils pašvaldībā no 2009. gada 14. septembra līdz 2009. gada 31. decembrim  nodrošināja 592 prakšu vietas, nodarbināti 638 bezdarbnieki. 2010. gadā - 1303 prakšu vietas, kurās tika nodarbināti 2006 bezdarbnieki. Pašvaldība ar NVA ir parakstījusi Vienošanos, ka 2011. gada janvārī - aprīlī tiks atvērtas 398 jaunas prakšu vietas (janvāris - 88, februāris - 73, marts - 120, aprīlis - 117). 2011. gada  janvāra mēnesī tika nodarbināti 658 bezdarbnieki.

 

Kopš projekta sākuma līdz 2011. gada 4. februārim Daugavpils pilsētas dome noslēgusi 2847 līgumus ar bezdarbniekiem. No projekta atskaitīti 744 bezdarbnieki. Neattaisnotu iemeslu dēļ - 425, atrada darbu - 147, veselības dēļ - 78, darba kartības neievērošana - 10, slimo ilgāk par 20 dienām - 20, zaudējis bezdarbnieka statusu - 5, citu iemeslu dēļ - 59.

 

NVA rindas kārtībā norīko bezdarbniekus uz pašvaldību. Pašvaldība slēdz ar bezdarbnieku prakses līgumu uz 6 mēnešiem. Bezdarbnieks apņemas 6 mēnešus strādāt izvēlētajā prakses vietā, par to saņemot stipendiju 100Ls mēnesī. Ja bezdarbniekam uz darba praktizēšanās vietu jābrauc ar sabiedrisko transportu, tad par pilnu nostrādātu mēnesi sedz ceļa izdevumus līdz 12Ls/ mēnesī.