Šobrīd Daugavpilī

31. oktobris ir pēdējā diena vides objektu ideju iesniegšanai konkursā “Mīlestība, ģimene, laime” Pilsētas ziņas

13

Izsludināts vides objektu ideju konkurss “Mīlestība, ģimene, laime”


Ideju konkursu Daugavpils Dome rīko kopā ar SIA “Maģistr”.

Ideju konkurss noritēs no 2011. gada 6. oktobra līdz 2011. gada 9. novembrim. Ideju iesniegšanas laiks- no 2011. gada 6. oktobra līdz 2011. gada 31. oktobrim plkst. 12.00. Idejas jāiesniedz Daugavpils domē, Informācijas birojā, K. Valdemāra ielā 1 personīgi  vai nosūtot pa pastu.

Vides objektu ideju konkursa „Mīlestība, ģimene, laime” mērķis ir veicināt pilsētvides attīstību Daugavpils pilsētā, atbalstot Daugavpils pilsētas iedzīvotāju iniciatīvas.

Konkursa uzdevumi:

1. aktualizēt ģimenes lomu mūsdienu sabiedrības vērtību skalā;

2. iegūt iespējami labāko ideju par vides objektu (objektu grupu), kuru varētu uzstādīt Daugavpils Centrālajā parkā Laulību nama tuvumā;

3. motivēt pilsētas iedzīvotājus radīt jaunas, tikai Daugavpils pilsētai raksturīgas, tradīcijas, kas būtu saistītas ar mīlestību, ģimeni, bērniem;

4. veicināt pilsētas iedzīvotājus, sabiedriskās organizācijas, māksliniekus un mākslas studentus piedalīties pilsētas vizuālās vides veidošanā.

Balva par 1. vietu 1000 lati, ko piešķir SIA “Maģistr”.

 

Daugavpils Dome aicina iedzīvotājus, īpaši māksliniekus citus radošus cilvēkus, nestāvēt malā, aktīvi iesaistīties konkursā un iesniegt savas idejas.

 

NOLIKUMS

 

Kontaktinformācija: Domes lietu pārvaldniece Marina Isupova, 65404337