Šobrīd Daugavpilī

Konsultācijas radošo industriju pārstāvjiem Pilsētas ziņas

18
Konsultācijas radošo industriju pārstāvjiem

PROJEKTS   NR. LLIII-165 „RADOŠO INDUSTRIJU ATTĪSTĪBA LATVIJAS-LIETUVAS PĀRROBEŽU REĢIONĀ”/ MISSION: TO CREATE  (FINANSĒŠANAS LĪGUMA NR.LV-LT/1.1/LLIII-165/2010/23)

Aicinām personas, kas darbojas dažādās radošo industriju jomās ( māksla, keramika, dizains, mode, jaunie mediji, mūzika utml.), pieteikties un izmantot projektā piedāvātās bezmaksas konsultācijas tādās jomās kā uzņēmumu veidošana, reģistrācija, mārketings, finanšu piesaiste, personāla piesaiste un atlase, grāmatvedība, biznesa plānu sagatavošana, juridiskie pakalpojumi, lietvedība un uzņēmuma darbības organizēšana

Pieteikšanās uz konsultācijām un sīkāka informācija pa tālruni 29455008 (projekta radošo industriju kluba administrators/konsultants Inga Goldberga) vai e-pastu  inga_gold@inbox.lv .

Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007.-2013. gadam finansētā projekta  „Radošo industriju attīstība Latvijas-Lietuvas pārrobežu reģionā/ Mission: to create „  ietvaros tiek realizētas dažādas aktivitātes radošo industriju jomā.  Kā, piemēram, tuvākajā laikā būs iespēja piedalīties modes, multimediju  un  koktēlniecība meistarklasēs, izmantot projekta ietvaros veidoto mājas lapu savas produkcijas reklamēšanai un pārdošanai, kā arī līdz 2012. gada jūlijam saņemt konsultācijas uzņēmējdarbības uzsākšanai,.

 

Sīkāka informācija par projektu:

Inga Krekele, projekta vadītāja

Kr. Valdemāra 13 – 204, Daugavpils, LV – 5403

Tel./fakss : 65423226

e-pasts: inga.krekele@gmail.com