Šobrīd Daugavpilī

Paziņojums par LMT bāzes stacijas “Daugavpils R” būvniecības ieceri Artilērijas ielā 32A, Daugavpilī, kad.Nr.0500 008 0026 Pilsētas ziņas

64

SIA „Latvijas Energoceltnieks” paziņo, ka publiskai apspriešanai tiek nodoti būvniecības ieceres materiāli LMT bāzes stacijas “Daugavpils R” būvniecībai Artilērijas ielā 32A, Daugavpilī.

Būvniecības ieceres ierosinātājs: SIA „Latvijas Energoceltnieks”, reģ.Nr.40103050565, juridiska adrese Lubānas ielā 43, Rīgā, tālr. 67241260, kont. pers. Linards Pelsis, tālr. 26565662, linards.pelsis@lec.lv.

Informatīvie materiāli par būvniecības ieceri apskatāmi no 18.10.2011 līdz 15.11.2011., Daugavpils pilsētas domes telpās, Daugavpilī, Kr. Valdemāra ielā 1, tālr. 65404344, un Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamenta telpās Raiņa ielā 28, Daugavpilī, tālr.65457161, darba dienās darba laikā, interneta mājas lapā www.daugavpils.lv, sadaļā Publiskā/sabiedriskā apspriešana.

Rakstiskas atsauksmes iesniedzamas minētajā laikā – Daugavpils pilsētas domes informācijas birojā, Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, tālr. 65404344, vai Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamentā, Raiņa ielā 28, Daugavpilī, tālr. 65457161.

Būvniecības ieceres prezentācija notiks 01.11.2011 plkst. 16.30, Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamenta telpās Raiņa ielā 28, Daugavpilī,  tālr. 65457161.

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Pilsētplānošanas un būvniecības departaments jautājumu gatavos izskatīšanai Daugavpils pilsētas domē.