Šobrīd Daugavpilī

PAS „Daugavpils siltumtīkli” šajā apkures sezonā tarifus nepaaugstinās Pilsētas ziņas

16
PAS „Daugavpils siltumtīkli” šajā apkures sezonā tarifus nepaaugstinās

Neskatoties uz valdības lēmumu piemērot dabasgāzei akcīzes nodokli, pašvaldības AS „Daugavpils siltumtīkli”, kas dabasgāzi izmanto kā kurināmo, šajā apkures sezonā neplāno paaugstināt siltumenerģijas tarifus, informē PAS „Daugavpils siltumtīkli” valdes loceklis Māris Laudiņš.

 

Lai izvairītos no tarifu paaugstinājuma un sagatavotos apkures sezonai, PAS „Daugavpils siltumtīkli” ir pielikusi lielas pūles un daudz ko paveikusi. Starpapkures sezonā visās deviņās apkures zonās veiktas hidrauliskās pārbaudes un novērsti atklātie bojājumi. Priecē tas, ka bojājumu skaits salīdzinājumā ar iepriekšējiem gadiem nav palielinājies.

 

Visos siltumenerģijas ražošanas avotos pamatiekārtas un palīgiekārtas ir sagatavotas apkures sezonai – veikta to apsekošana, tīrīšana, verifikācija un nepieciešamais remonts.

 

SC-2 līdz oktobrim tiks pabeigts viena industriālā ūdens sildāmā katla kapitālais remonts – montāžas darbi jau ir pabeigti, tagad sākušies izolācijas darbi. Patlaban SC-2 tiek rekonstruēti tīkla ūdenssūkņi, kas ļaus uzņēmumam samazināt elektroenerģijas patēriņu.

 

Gada sākumā pēc rekonstrukcijas ekspluatācijā tika nodota katlumāja „Kalkūni”, kā rezultātā Kalkūnu ciemata iedzīvotājiem beidzot ir iespēja saņemt karsto ūdeni augu diennakti un cauru gadu. Pēc rekonstrukcijas mazuta vietā kā kurināmais katlumājā tiek izmantotas koksnes granulas, kas arī ir labvēlīgi ietekmējis uzņēmuma izdevumus.  

 

Īpašs gandarījums ir par to, ka uzņēmumam šogad izdevies īstenot divus vērienīgus projektus, kas bijuši saistīti ar maģistrālo siltumtīklu rekonstrukciju. Pirmais no tiem, kurš paredzēja maģistrālo siltumtīklu rekonstrukciju posmā no Saules un Ģimnāzijas ielu krustojuma līdz Parādes ielai, jau ir pabeigts un tuvākajās dienās objekts tiks nodots ekspluatācijā.   

 

Otrajā projektā, kurš paredz maģistrālo siltumtīklu rekonstrukciju Ķīmiķu mikrorajonā un Jaunbūvē, lielākais darbu apjoms jau ir veikts, vēl atlicis nomainīt nelielu siltumtīklu posmu Tautas ielā, taču ilgstošu siltumenerģijas piegādes pārtraukumu vairs nebūs.

 

Galvenais ieguvums no abiem šiem projektiem būs tas, ka minētajos posmos par maģistrālo siltumtīklu remontu varēs aizmirst vismaz uz gadiem 20 – 30. Bez tam, rekonstruētajos siltumtrašu posmos par aptuveni 70% samazināsies siltumenerģijas zudumi.

 

Visi minētie pasākumi, ieskaitot trīs lokālo katlumāju pielāgošanu darbībai koģenerācijas režīmā, pēdējā pusotra gada laikā, kopš tikuši apstiprināti pazeminātie siltumenerģijas tarifi, kas stājās spēkā 2010.gada aprīlī, PAS „Daugavpils siltumtīkli” ļāvuši samazināt siltumenerģijas ražošanas izmaksas.

 

Par kādu tarifu siltumenerģija tiks piegādāta patērētājam, šajā apkures sezonā būs atkarīgs tikai no dabas gāzes cenas. Pēc AS „Latvijas gāze” prognozēm oktobrī un novembrī varētu tikt pielietots tarifs, kas atbilst dabasgāzes cenai 175 lati par 1000 normālajiem kubikmetriem. Līdz ar to siltumenerģijas tarifs uz apkures sezonas sākumu varētu būt 39,48 lati par megavatstundu pašreizējo 40,16 latu par megavatstundu vietā.

 

PAS „Daugavpils siltumtīkli” vadība cer, ka lēmums šosezon nepaaugstināt siltumtarifu ļaus patērētājiem pilnā apjomā norēķināties par patērēto siltumenerģiju, kas savukārt ļaus uzņēmumam savlaicīgi norēķināties ar saviem piegādātājiem.

 

Turpinot uzņēmuma modernizāciju, nākamgad PAS „Daugavpils siltumtīkli” plāno piedalīties projektu konkursā par ES finansējuma piesaisti maģistrālo siltumtīklu posmu rekonstrukcijai Liepājas ielā, no 18.Novembra ielas līdz Jātnieku ielai, un no katlumājas „Vecstropi” līdz Neredzīgo biedrībai. Patlaban tiek izstrādāts tehniskais projekts un līdz novembra beigām projekta pieteikumu plānots iesniegt Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrā.     

 

Savukārt turpmāko divu gadu laikā uzņēmums plāno uzstādīt koģenerācijas iekārtu vienā no savām siltumcentrālēm, kurā, izmantojot šķeldu, tiks ražota gan siltumenerģija, gan arī elektroenerģija, tādējādi palielinot koģenerācijas procesā saražotās siltumenerģijas īpatsvaru un samazinot siltumenerģijas ražošanas izmaksas. 

 

PAS „Daugavpils siltumtīkli” administrācija