Šobrīd Daugavpilī

Aicinājums izvirzīt kandidātus Gada balvas saņemšanai! Pilsētas ziņas

21
Aicinājums izvirzīt kandidātus Gada balvas saņemšanai!

Pagājušajā gadā Daugavpils Dome iedibināja jaunu apbalvojumu - Gada balvu. Balvas mērķis ir mudināt pilsētniekus līdzdarboties sabiedriskajā dzīvē, vērtēt daugavpiliešu veikumu. Vērtēšanas komisija skatīs, galvenokārt, kandidāta veikumu šī gada laikā, bet svarīga būs informācija arī par citiem sasniegumiem. Galīgo lēmumu par Gada balvas pasniegšanu pieņems Domes deputāti.

Pieteikumus gaida K. Valdemāra ielā 1 pieņemamajā kancelejā līdz šī gada 15. oktobrim.

 

Gada  balva tiek pasniegta sekojošās nominācijās:

Izglītībā – par sasniegumiem pedagoģiskajā darbā, izciliem sasniegumiem mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos, par pilsētas vārda popularizēšanu valstī, pasaulē;

Kultūrā – par aktīvu radošu darbību, par ieguldījumu pilsētas popularizēšanā valstī un pasaulē;

Sportā – par izciliem sasniegumiem un pilsētas vārda popularizēšanu pasaulē;

Tautsaimniecībā – par ieguldījumu pilsētas iedzīvotāju labklājības nodrošināšanā, pilsētas uzņēmumu un infrastruktūras attīstībā;

Veselības aizsardzībā un sociālajā aprūpē – par ieguldīto darbu pilsētas iedzīvotāju sociālās labklājības nodrošināšanā un veselības aprūpē;

Sabiedriskajā darbībā – par aktīvu sabiedrisko darbību un ieguldījumu pilsētas vārda popularizēšanā valstī un pasaulē.

 

Iesniedzot ierosinājumu par personas apbalvošanu ar Gada balvu, jānorāda: apbalvojamās personas vārds, uzvārds, darba vieta, ieņemamais amats vai nodarbošanās, nominācija, kādā ierosināts piešķirt balvu, jānorāda iesniedzēja – fiziskās personas vārds, uzvārds, ieņemamais amats un dzīvesvieta vai juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs un juridiskā adrese.

Klāt jāpievieno rekomendācijas raksts, kurā jāsniedz pamatojums un izvirzītās personas sasniegumu un nopelnu apraksts.

Gada balvu pasniegs Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienai veltītajā svinīgajā pasākumā.

Nolikums.

Informāciju sagatavoja Domes preses sekretāre Līga Korsaka.

Sīkāka informācija: Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja Inese Andiņa, 65404349