Publiskai apspriešanai nodota būvniecības iecere „Tirdzniecības centra pārbūve Cietokšņa ielā 60, Daugavpilī” Pilsētas ziņas

2044
Publiskai apspriešanai nodota būvniecības iecere „Tirdzniecības centra pārbūve Cietokšņa ielā 60, Daugavpilī”

No š.g. 1. līdz 29. jūlijam notiks publiskā apspriešana par būvniecības ieceri „Tirdzniecības centra pārbūve Cietokšņa ielā 60, Daugavpilī”. Būvniecības ieceres publiskās apspriešanas prezentācija notiks 19. jūlijā plkst. 17.00 Daugavpils valstspilsētas pašvaldības konferenču zālē Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, ar iespēju pieslēgties attālinātā režīmā MS Teams platformā, saite būs pieejama Daugavpils pilsētas pašvaldības tīmekļa vietnē www.daugavpils.lv, sadaļā „Publiskā/sabiedriskā apspriešana”.

Iepazīties ar būvniecības ieceres dokumentāciju līdz 29. jūlijam iespējams:

  • zemesgabalā ar kad.nr. 0500 001 0052, Daugavpilī (informatīvais stends),
  • Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes „Daugavpils pašvaldības centrālā pārvalde” telpās, Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, tālr.65404344, darba dienās darba laikā,
  • Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes „Daugavpils pašvaldības centrālā pārvalde” Pilsētplānošanas un būvniecības departamenta telpās, Raiņa ielā 28, Daugavpilī, tālr. 65457160, darba dienās darba laikā,
  • Daugavpils valstspilsētas pašvaldības tīmekļa vietnē daugavpils.lv, sadaļā „Publiskā/sabiedriskā apspriešana”,
  • Būvniecības informācijas sistēmas tīmekļa vietnē www.bis.gov.lv, sadaļā „Būvniecības lietas/par būvniecības procesiem”.

Rakstiskus priekšlikumus līdz 29. jūlijam iespējams iesniegt:

  • Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes „Daugavpils pašvaldības centrālā pārvalde” informācijas birojā, Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, tālr.65404344,
  • Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes „Daugavpils pašvaldības centrālā pārvalde” Pilsētplānošanas un būvniecības departamentā, Raiņa ielā 28, Daugavpilī, tālr.65457160,
  • Elektroniski atsauksmes var iesniegt e-pastā: ppdep@daugavpils.lv (izmantojot drošu elektronisko parakstu).

PUBLISKĀS APSPRIEŠANAS PAMATOJUMS:

Saskaņā ar Daugavpils pašvaldības centrālās pārvaldes Pilsētplānošanas un būvniecības departamenta Būvvaldes lēmumu Nr.BIS-BV-5.65-2024-17 (3-15/527) par publiskās apspriešanas uzsākšanu, būvniecības iecerei „Tirdzniecības centra pārbūve Cietokšņa ielā 60, Daugavpilī” rīkojama būvniecības ieceres publiskā apspriešana.

19.07.2024. notiks sanāksme plkst. 17:00 videokonferences režīmā Zoom platformā.

 

BŪVNIECĪBAS IEROSINĀTĀJS:

SIA “Ditton Nams”, reģ.Nr.41503008238,  juridiskā adrese: Cietokšņa iela 60, Daugavpils, LV-5401, tālr. 65428252, kont. pers. Andrejs Kursītis, tālr. 65428252, e-pasts: info@ditton.lv.

BŪVNIECĪBAS IECERES IZSTRĀDĀTĀJS:

Projektētājs: SIA “VEISBERGS”, reģ.Nr.40103422993, juridiskā adrese: Mednieku iela 6A-2, Rīga, LV-1010, tālr.29373998, e-pasts: raivo@veisbergs.com, kont. pers. Raivo Veisbergs.

Aptaujas lapa,

planšetes makets,

būvtāfeles makets,

publiskās apspriešanas grafiskais materiāls,

Domes lēmums

Izmantojiet Google Translate, lai tulkotu vietni

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība neuzņemas atbildību par tulkojuma precizitāti!