Šobrīd Daugavpilī

Pirms 35 gadiem svinīgi atklāta Centrālās pilsētas slimnīcas ēka Pilsētas ziņas

128
Pirms 35 gadiem svinīgi atklāta Centrālās pilsētas slimnīcas ēka

1986. gada 21. janvārī notika Daugavpils Centrālās pilsētas slimnīcas svinīgā atklāšana. Svinīgajā pasākumā uzstājās partijas Daugavpils pilsētas komitejas pirmais sekretārs L. Duškevičs, kurš svētku uzrunā teica, ka jaunās slimnīcas atklāšana ir lieli svētki gan Daugavpils iedzīvotājiem, gan arī reģionā dzīvojošajiem.

Latvijas PSR Veselības ministrs, akadēmiķis V. Kaņeps uzsvēra: “Jaunas daudzprofilu slimnīcas nodošana ekspluatācijā Daugavpilī ir ievērojams sasniegums, jaunā slimnīca būtiski paplašina mediķu iespējas, rada labvēlīgus apstākļus radošam darbam,” norāda akadēmiķis.

Georgijs Merkurjevs, Daugavpils 2. būvvaldes priekšsēdētājs, uzstājās visu celtnieku un strādnieku vārdā: “Tas, ka mums tika uzticēta šāda svarīga objekta celtniecība ir liels gods. Mūsu kolektīviem šī būvniecība ir kļuvusi par īstu meistarības skolu.”

Svinīgajā sanāksmē par godu slimnīcas atklāšanai celtnieki izsniedza ārstniecības iestādes administrācijai piecu gadu garantijas pasi – dokuments tika pasniegts slimnīcas saimniekiem kopā ar simbolisku atslēgu. Šāda ilgtermiņa garantija uzceltam un ekspluatācijā nodotam objektam tika dota pirmo reizi pilsētas būvpraksē.

Svinīgajā sanāksmē uzstājās arī Daugavpils un Daugavpils slimnīcas galvenais ārsts Jurijs Šuls, kurš paziņoja, ka medicīnas darbinieki ar lepnumu pieņem šo cēlo stafeti.

Goda tiesības pārgriezt lentīti pie ieejas galvenajā slimnīcas korpusā tika piešķirtas Latvijas PSR Ministru Padomes priekšsēdētāja vietniecei Ņ. Denisenko un L. Duškevičam.

Pēc tam sākās slimnīcas iekšējā iekārtojuma un aprīkojuma apskate. Tās platība bija septiņas reizes lielāka par veco slimnīcu.

“Apstākļi mediķu darbam ir vienkārši lieliski. Pietiek vien pieminēt lieliskas operāciju zāles ar modernizētu apgaismojumu, televīzijas iekārtām un videomagnetofoniem” – sarunā ar preses pārstāvjiem stāstīja Ķirurģiskās nodaļas vadītājs, LPSR Nopelniem bagāts ārsts D. Rundzāns.

Pēc ēkas apskates slimnīcas pirmajā stāvā notika svinīgā sanāksme, kas kļuva par mītiņa turpinājumu. Sanāksmes laikā daudziem celtniekiem tika pasniegti pilsētas vadības un republikas ministriju Goda raksti.

Līdz mūsdienām saglabājies jaunās slimnīcas ēkas tipveida projekta apraksts, ko ir koriģējis Galvenā projektēšanas un zinātniskās pētniecības institūta veselības aprūpes iestāžu projektēšanā autorkolektīvs.

Saskaņā ar projekta kopējo daļu, runa bija par pilsētas daudzprofilu slimnīcu ar 600 gultas vietām. Tā bija paredzēta celtniecībai pilsētās, kas ir republiku galvaspilsētu un apgabalu centri. Slimnīcai tika noteikts mērķis apkalpot slimniekus ar augsti kvalificētu medicīnisko palīdzību, tāpēc bija paredzēta maksimālā centralizācija un palīgdienestu specifikācija.

Projekts noteica, ka slimnīcas komplekss sastāv no galvenā un saimnieciskā korpusa, skābekļa stacijas, divām transformatoru apakšstacijām un citiem būvobjektiem. Galvenais un saimnieciskais korpuss ir savienots ar pazemes eju.

“Daugavpilieši tagad ar lepnumu un gandarījumu apbrīno lielisku veselības pili, kas paceļas 12 stāvu augstumā ,” rakstīja laikraksts “Sarkanais karogs” 35 gadus atpakaļ.

Arī šodien slimnīca turpina pildīt savas funkcijas, attīstītās, mainās un pilnveido savu darbu. Sveicam slimnīcas darbiniekus, kuri strādājuši jau kopš slimnīcas pirmsākumiem, kā arī tos, kuri pievienojās slimnīcas kolektīvam šo gadu laikā. Novēlam mums visiem ir spēku, enerģiju un pozitīvo skatu nākotnē.