Šobrīd Daugavpilī

Piešķirts finansējums projektam “Videi draudzīga sabiedriskā transporta attīstība Daugavpils pilsētā, 2.kārta” Pilsētas ziņas

196
Piešķirts finansējums  projektam  “Videi draudzīga sabiedriskā transporta attīstība Daugavpils pilsētā, 2.kārta”

Projekta mērķis ir veicināt videi draudzīga sabiedriskā transporta veida izmantošanu un pasažieru skaita pieaugumu videi draudzīgā sabiedriskajā  transportā Daugavpilī.

Projekts ir secīgs turpinājums SAM 4.5.1.1.pasākuma 1.kārtā iesāktajiem tramvaja sliežu ceļa pārbūves darbiem, lai nodrošinātu kvalitatīvus, ērtus un drošus pasažieru pārvadājumus Daugavpils pilsētā, kā arī piesaistītu jaunus pasažierus.

Projektā ir paredzētas sekojošas darbības:
• Tramvaju līnijas pārbūve un kontakttīklu izbūve  posmā Parādes iela - Cietokšņa iela – Cietoksnis (1,5 km);
• Tramvaju līnijas jaunbūve Vaiņodes ielas posmā (no tramvaju depo Jātnieku ielā 90 līdz galapunktam Stropi (1,9 km).

Saskaņā ar MK noteikumiem, projektā paredzēto darbību īstenošanu var uzsākt pirms vienošanās par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu noslēgšanas. Tādējādi, šobrīd jau notiek tramvaju līnijas pārbūves darbi posmā Parādes iela – Cietokšņa iela – Cietoksnis un tiek izstrādāta būvniecības dokumentācija tramvaju līnijas jaunbūvei Vaiņodes ielas posmā.

 

Sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļa sadarbībā ar Attīstības departamentu