Paziņojums par publiskās apspriešanas rīkošanu sakarā ar koku ciršanu būvprojekta "Nometņu ielas pārbūve posmā no Apšu ielas līdz Dunduru ielai, Daugavpilī" ietvaros Pilsētas ziņas

254
Paziņojums par publiskās apspriešanas rīkošanu sakarā ar koku ciršanu būvprojekta

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestāde „Komunālās saimniecības pārvalde” (turpmāk – Komunālās saimniecības pārvalde) paziņo, ka, pamatojoties uz Daugavpils pilsētas domes 13.12.2012. saistošo noteikumu Nr.27 “Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 11.punktu, publiskai apspriešanai tiek nodoti materiāli par koku ciršanu sakarā ar būvprojekta "Nometņu ielas pārbūve posmā no Apšu ielas līdz Dunduru ielai, Daugavpilī" īstenošanu.    

Ierosinātājs: Komunālās saimniecības pārvalde, reģ. Nr.90009547852, juridiskā adrese: Saules iela 5A, Daugavpils.

Kontaktpersona: SIA "CERVA" ceļu būvinženiere Tatjana Borovkova, m.t.27042720, e-pasts: cerva@inbox.lv.

Publiskā apspriešana notiek no 2024.gada 13.jūnija līdz 2024.gada 21.jūnijam. Iepazīties ar informatīviem materiāliem iespējams Komunālās saimniecības pārvaldē, Saules ielā 5A, Daugavpilī, darba dienās darba laikā, tālr. 65476319, 65476322, Daugavpils valstspilsētas pašvaldības interneta mājas lapā www.daugavpils.lv, sadaļā „Pilsēta/ Publiskā/sabiedriskā apspriešana”: https://www.daugavpils.lv/pilseta/par-daugavpili/publiska-sabiedriska-apspriesana/ .

Rakstiskas atsauksmes iesniedzamas iepriekš minētajā laikā Komunālās saimniecības pārvaldē, Saules ielā 5A, Daugavpilī, tālr. 65476322 vai e-pastā: ksp@daugavpils.lv. 

Pēc publiskās apspriešanas procedūras pabeigšanas Komunālās saimniecības pārvalde apkopos, izvērtēs publiskās apspriešanas rezultātus un pieņems lēmumu par koku ciršanu sakarā ar būvprojekta "Nometņu ielas pārbūve posmā no Apšu ielas līdz Dunduru ielai, Daugavpilī" realizēšanu.

Projekta apraksts

Genplāns 1

Genplāns 2

Genplāns 3

Aptaujas lapa

Foto

Izmantojiet Google Translate, lai tulkotu vietni

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība neuzņemas atbildību par tulkojuma precizitāti!