Šobrīd Daugavpilī

Paziņojums par publiskās apspriešanas rīkošanu sakarā ar koku ciršanu Pilsētas ziņas

300
Paziņojums par publiskās apspriešanas rīkošanu sakarā ar koku ciršanu

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Komunālās saimniecības pārvalde” (turpmāk – komunālās saimniecības parvalde) paziņo, ka publiskai apspriešanai tiek nodoti materiāli par koku ciršanu sakarā ar būvprojekta  “Maģistrālo siltumtīklu pārbūve no 7K-10 Zeļinska un Arhitektu ielu krustojuma līdz 7K-14 Cialkovska un arhitektu ielu krustojumam ar atzarojumiem Ķīmiķu mikrorajonā, Daugavpilī” īstenošanu.

Ierosinātājs: PAS “Daugavpils siltumtīkli” reģ. Nr.41503002495, juridiskā adrese: 18.novembra iela 4, Daugavpils. Kontaktpersona: PAS “Daugavpils siltumtīkli” juridiskās nodaļas vadītāja Vineta Skladova, tālr. +371 65407563, e-pasts: vineta.skladova@dsiltumtikli.lv.

Publiskā apspriešana notiek no 2022.gada 21.jūnija līdz 2022.gada 30.jūnijam. Iepazīties ar informatīviem materiāliem iespējams Komunālās saimniecības pārvaldē, Saules ielā 5A, Daugavpilī, darba dienās darba laikā, tālr. 65476319, 65476322, Daugavpils pilsētas domes interneta mājas lapā www.daugavpils.lv, sadaļā „Pilsēta/ Publiskā/sabiedriskā apspriešana”.

Rakstiskas atsauksmes iesniedzamas iepriekš minētajā laikā Komunālās saimniecības pārvaldē, Saules ielā 5A, Daugavpilī, tālr. 65476322 vai e-pastā: ksp@daugavpils.lv

Pēc publiskās apspriešanas procedūras pabeigšanas Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Komunālās saimniecības pārvalde” apkopos, izvērtēs publiskās apspriešanas rezultātus un pieņems lēmumu par koku ciršanu sakarā ar būvprojekta “Maģistrālo siltumtīklu pārbūve no 7K-10 Zeļinska un Arhitektu ielu krustojuma līdz 7K-14 Cialkovska un arhitektu ielu krustojumam ar atzarojumiem Ķīmiķu mikrorajonā, Daugavpilī” realizēšanu. 

Nocērtamie koki

SKAIDROJOŠS APRAKSTS

Ģenerālplāns

Aptaujas lapa

Foto