Šobrīd Daugavpilī

Paziņojums par koku ciršanas ieceri zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 0500 004 9109, blakus īpašumam Tautas ielā 2. Pilsētas ziņas

201
Paziņojums par koku ciršanas ieceri zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 0500 004 9109, blakus īpašumam Tautas ielā 2.

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Komunālās saimniecības pārvalde” (turpmāk – Komunālās saimniecības pārvalde) paziņo, ka publiskai apspriešanai tiek nodoti materiāli par plānoto koku ciršanu Daugavpils valstspilsētai piederošajā teritorijā ar kadastra apzīmējumu 0500 004 9109, blakus īpašumam Tautas ielā 2, Daugavpilī. Koki bojā Daugavpils Svēto mocekļu Borisa un Gļeba pareizticīgās katedrāles žoga konstrukciju, aizsedz katedrāles fasādi.

Ierosinātājs: Latvijas Pareizticīgās Baznīcas Daugavpils un Rēzeknes diecēze, reģ.Nr.40801052299, juridiskā adrese: 18.novembra iela 95, Daugavpils. Kontaktpersona: priesteris Pāvels Tkačenko, tālr. 25879807, e-pasts: sobor.daugavpils@gmail.com

Publiskā apspriešana notiek no 2022.gada 10.jūnija līdz 2022.gada 28.jūnijam. Iepazīties ar informatīviem materiāliem iespējams Komunālās saimniecības pārvaldē, Saules ielā 5A, Daugavpilī, darba dienās darba laikā, tālr. 65476319, 65476322, Daugavpils pilsētas domes interneta mājas lapā www.daugavpils.lv, sadaļā „Pilsēta/ Publiskā/sabiedriskā apspriešana”.

Rakstiskas atsauksmes iesniedzamas iepriekš minētajā laikā Komunālās saimniecības pārvaldē, Saules ielā 5A, Daugavpilī, tālr. 65476322 vai e-pastā: ksp@daugavpils.lv

Pēc publiskās apspriešanas procedūras pabeigšanas Komunālās saimniecības pārvalde apkopos, izvērtēs publiskās apspriešanas rezultātus un pieņems lēmumu par koku ciršanas ieceri Daugavpils valstspilsētai piederošajā teritorijā ar kadastra apzīmējumu 0500 004 9109, blakus īpašumam Tautas ielā 2 realizēšanu.

Aptaujas lapa

Darbu apraksts

Foto