Šobrīd Daugavpilī

Paziņojums par ielu tirdzniecību ar ziediem 8.martā pilsētas mikrorajonos (07.03.2019. - 08.03.2019.) Pilsētas ziņas

228
Paziņojums par ielu tirdzniecību ar ziediem 8.martā pilsētas mikrorajonos  (07.03.2019. - 08.03.2019.)

DPPI “Komunālās saimniecības pārvalde” (turpmāk tekstā - Pārvalde)  aicina tirgotājus laicīgi pieteikties ziedu tirdzniecībai pilsētas mikrorajonos.

Pieteikšanās kārtība:

1.      Tirdzniecības vietas izvietojuma plāna un vizuālā risinājuma saskaņošana ar  DPD Pilsētplānošanas un būvniecības departamenta galveno mākslinieku (adrese Raiņa iela 28, Daugavpilī)

4.februāris -22.februāris (līdz plkst. 12.00)

2.      Pieteikumu iesniegšana

4.februāris -22.februāris (līdz plkst. 12.00)

3.      Pieteikumu izskatīšana, vietu norādīšana, atļauju sagatavošana, maksājumu veikšana un atļauju izsniegšana

25.februāris – 6.marts


Līdz 22.februāra plkst.12.00 pieteikumus var iesniegt DPPI “Komunālās saimniecības pārvalde” vides speciālistei Tatjanai Livčānei (Saules iela 5A, 113 kab., tālr. 65476479,), vai iesūtīt dokumentus dalībai elektroniski – tatjana.livcane@daugavpils.lv. Pieņemšanas laiks katru darba dienu no plkst.8.00 līdz 10.00

Tirdzniecības vietas atļaujas noformēšanai nepieciešamie dokumenti:

  • iesniegums;
  • nodokļa maksātāja reģistrācijas apliecības vai tai pielīdzināmu dokumentu kopijas;
  • ar DPD Pilsētplānošanas un būvniecības departamentu saskaņotais vēlamais tirdzniecības vietas izvietojuma plāns.

Pretendentam, kuram Pārvalde devusi piekrišanu dalībai tirdziņā, jāveic maksājumi[1] uz norādīto bankas kontu.

Maksa 50.00 eur/par 2 dienām tirdzniecībai ar ziediem:

Tikai pēc maksājumu apstiprinošo dokumentu iesniegšanas tirdzniecības dalībniekam tiks izsniegta tirdzniecības atļauja ar norādītu tirdzniecības vietu.

  

[1] Saskaņā ar Daugavpils pilsētas saistošiem noteikumiem (14.11.2013.) Nr. 55 “Daugavpils pilsētas pašvaldības saistošie noteikumi par nodevām” 4.daļu