Šobrīd Daugavpilī

Paziņojums par ielu tirdzniecību ar pašaudzētiem ziediem pašvaldības iekārtotajās pastāvīgajās vietās (sakarā ar 8.marta svētkiem) Pilsētas ziņas

201
Paziņojums par ielu tirdzniecību ar pašaudzētiem ziediem pašvaldības iekārtotajās pastāvīgajās vietās (sakarā ar 8.marta svētkiem)

DPPI “Komunālās saimniecības pārvalde” (turpmāk tekstā - Pārvalde)  aicina tirgotājus laicīgi pieteikties ziedu tirdzniecībai.

Pieteikšanās kārtība:

1.      Pieteikumu iesniegšana

4.februāris -22.februāris (līdz plkst. 12.00)

2.      Pieteikumu izskatīšana, vietu norādīšana, atļauju sagatavošana, maksājumu veikšana un atļauju izsniegšana

25.februāris – 6.marts


Līdz 22.februāra plkst.12.00 pieteikums var iesniegt DPPI “Komunālās saimniecības pārvaldes” vides speciālistei Tatjanai Livčānei (Saules iela 5A, 113 kab., tālr. 65476479,), vai iesūtīt dokumentus dalībai elektroniski – tatjana.livcane@daugavpils.lv. Pieņemšanas laiks katru darba dienu no plkst.8.00 līdz 10.00

Tirdzniecības vietas atļaujas noformēšanai nepieciešamie dokumenti:

Pretendentam, kuram Pārvalde devusi piekrišanu dalībai tirdziņā, jāveic maksājumi[2] uz norādīto bankas kontu.

Maksa 1.00 eur/par 1 dienu tirdzniecībai ar pašaudzētiem ziediem:

 

Tikai pēc maksājumu apstiprinošo dokumentu iesniegšanas tirdzniecības dalībniekam tiks izsniegta tirdzniecības atļauja ar norādītu tirdzniecības vietu.

 

[2] Saskaņā ar Daugavpils pilsētas saistošiem noteikumiem (14.11.2013.) Nr. 55 “Daugavpils pilsētas pašvaldības saistošie noteikumi par nodevām” 4.daļu