Šobrīd Daugavpilī

Paziņojums par Daugavpils teritorijas plānojumam un Vides pārskata projekta nodošanu publiskai apspriešanai Pilsētas ziņas

1996
Paziņojums par Daugavpils teritorijas plānojumam un Vides pārskata projekta nodošanu publiskai apspriešanai

Daugavpils pilsētas dome ar  domes sēdes 17.01.2019. lēmumu Nr.7 (prot. Nr.2, 6 §)  nodeva publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai Daugavpils pilsētas teritorijas plānojuma redakciju 2.0. un Vides pārskata projektu. Publiskās apspriešanas sanāksme notiks: 11.02.2019. plkst. 17:00 Daugavpils pilsētas domes Konferenču zālē, Kr. Valdemāra ielā 1, Daugavpils.

Publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 28.01.2019. līdz 19.02.2019.

Ar teritorijas plānojuma 2.0.redakcijas materiāliem publiskās apspriešanas laikā var iepazīties valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_13088 vai pašvaldības tīmekļa vietnē www.daugavpils.lv , sadaļā “Plānojam Daugavpili”,  kā arī izdrukas veidā darba laikā Domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamentā, Raiņa ielā 28, Daugavpilī, 3.stāvā un Domē, Kr. Valdemāra ielā 1, Daugavpilī. Rakstiskus priekšlikumu var iesniegt līdz 19.02.2019. Domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamentā, Raiņa ielā 28, Daugavpilī, 3.stāvā un Domes informācijas birojā, Kr. Valdemāra ielā 1, Daugavpilī darba laikā vai ar drošu elektronisko parakstu parakstītu priekšlikumu, sūtot uz e-pasta adresēm: ppdep@daugavpils.lv , info@daugavpils.lv  vai birojs@rp.lv. Apmeklētājus pieņem pirmdienās no 13:00 – 18:00, trešdienās no 8:00 – 12:00, Domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamentā, Raiņa ielā 28, Daugavpilī, 3.stāvā.

Izstrādātājs: SIA „Reģionālie projekti”, Rūpniecības iela 32B-501, Rīga, LV-1045, e-pasts: santa@rp.lvbirojs@rp.lv, tālr. – 67320809.

Daugavpils teritorijas plānojuma izstrādes vadītāja: Domes Īpašuma pārvaldīšanas departamenta Nekustamā īpašuma attīstības nodaļas vadītāja, Inta Ruskule, e-pasts: inta.ruskule@daugavpils.lv.,  tālr.- 65404341.

Izmantojiet Google Translate, lai tulkotu vietni

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība neuzņemas atbildību par tulkojuma precizitāti!