Šobrīd Daugavpilī

Pašvaldība iesniegs vairākus pieteikumus aizdevumiem ceļu sakārtošanai Pilsētas ziņas

158
Pašvaldība iesniegs vairākus pieteikumus aizdevumiem ceļu sakārtošanai

31. maijā Daugavpils pilsētas Finanšu komitejas sēdē un Domes ārkārtas sēdē skatīta virkne jautājumu par projektu pieteikumu iesniegšanu vairāku ceļu posmu pārbūvei. Gadījumā, ja Vides aizsardzības un reģionālās Attīstības ministrija (VARAM) piešķirs valsts aizdevumus, jau šogad varēs uzsākt būvdarbus Aglonas, Avotu, Ūdens un Akadēmiķa Graftio ielu posmos.

Pieci projektu pieteikumi tiek iesniegti VARAM saskaņā ar Ministru kabineta 22.02.2022. noteikumiem Nr.143 “Noteikumi par kritērijiem un kārtību, kādā 2022.gadā tiek izvērtēti un izsniegti valsts aizdevumi pašvaldībām Covid-19 izraisītās krīzes seku mazināšanai un novēršanai”.

Pirmais no projektiem paredz Aglonas ielas pārbūvi posmā no Tukuma ielas līdz Kauņas ielai. Tā kopējās izmaksas ir 228 897,44 eiro (aizņemuma kopējais apmērs – 194 562,82 eiro, pašvaldības līdzfinansējums – 34 334,62 eiro). Ielas posma garums ir 0,235 km. Būvprojektā paredzēti sekojoši risinājumi: koku un krūmu zāģēšana; ierakuma/uzbēruma būvniecība; slēgtas ūdens atvades sistēmas izbūve (lietus ūdens kanalizācijas tīkla ierīkošana), apgaismojuma izbūve; nobrauktuvju uz īpašumiem izbūve; salizturīgās kārtas būvniecība; nesaistītu minerālmateriālu maisījuma kārtas būvniecība; karstā asfaltbetona seguma apakškārtas izbūve; karstā asfaltbetona dilumkārtas izbūve; ceļa aprīkojuma – ceļa zīmju uzstādīšana; apzaļumošanas darbi. Posmos, kur paredzēti gājēju ietves pārbūves darbi, vienlaikus paredzēts nodrošināt arī vides pieejamības risinājumus.

Analoģiski darbi paredzēti arī Avotu ielas divos posmos.  Posmā no Liepājas ielas līdz Valkas ielai, kura garums ir  0,179 km, investīciju projekta kopējās izmaksas ir 187 276,46 eiro (aizņēmuma kopējais apmērs – 159 184,99 eiro, pašvaldības budžeta līdzfinansējums - 28 091,47 eiro). Savukārt Avotu ielas pārbūvei posmā no Tukuma ielas līdz Kauņas ielai (0,232 km) nepieciešams finansējums 169 640,87 eiro apmērā (aizņēmuma apmērs – 144 194,74 eiro, pašvaldības līdzfinansējums – 25 446,13 eiro).

Investīciju projekta “Ūdens ielas pārbūve posmā no Baznīcas ielas līdz Ūdens ielai 43” (0,405 km) kopējās izmaksas paredzētas 225 022,51 eiro apmērā (191 269,13 eiro – aizņēmuma kopējais apmērs, 33 753,38 eiro – pašvaldības budžeta līdzfinansējums). Ielai paredzēts uzklāt asfalta segumu, koriģējot ielas garenprofilu, lai uzlabotu iebraukšanas iespējas gruntsgabalos, nomainīt gaismekļus uz esošajiem koka balstiem. Posmā no Randenes līdz Baznīcas ielai un otrpus Baznīcas ielai paredzēts izbūvēt jaunus ielas apgaismojuma posmus arjauniem stabiem un gaisa vadu līnijām, tās savienojot ar esošo tīklu. Projekta ietvaros tiks noasfaltēts ielas posms, uzlabojot šīs apkaimes iedzīvotāju dzīves vides kvalitāti un savienojamību ar citām apkaimēm, kā arī pieejamību esošajam pilsētas ielu tīklam, nodrošinot ērtāku nokļūšanu uz darba vietām, izglītības un citām publiskajām iestādēm.

Deputāti atbalstījuši arī investīciju projekta “Akadēmiķa Graftio ielas pārbūve un jaunas ielas uz zemes gabala ar kadastra Nr.0500 021 1018 izbūve” iesniegšanu VARAM. Tā kopējās izmaksas ir 1 217 449,99 eiro (aizņēmuma kopējais apmērs - 1 034 832,49 eiro, pašvaldības līdzfinansējums - 182 617,50 eiro). Ielas posma garums, ko plānots pārbūvēt un posma, ko plānots izbūvēt no jauna, kopgarums ir 1,172 km (t.sk. stāvlaukums). Visā projekta posmā paredzēts izbūvēt gājēju ietves, izņemot posmu no Nometņu ielas līdz Akadēmiķa Graftio ielai, kur paredzēts atjaunot tikai ielas segumu un izbūvēt minerālmateriālu nomales. Pie daudzstāvu mājām Gaismas ielā 20, Gaismas ielā 22 un Gaismas ielā 24 paredzēts ierīkot labiekārtotu auto stāvlaukumu 83 vieglajām automašīnām. Stāvvietas paredzētas arī gar projektētajiem ielu posmiem, kas ļaus likvidēt patvaļīgi izbraukāto zaļo zonu un padarīt teritoriju sakārtotu un arī estētiski pievilcīgāku. Projekta ietvaros tiks veidotas arī paceltas gājēju pāriešanas vietas, kā arī izmantoti risinājumi satiksmes mierināšanai daudzdzīvokļu māju tuvumā, tādējādi uzlabojot satiksmes drošību.

Visiem ielu posmiem ir izdota būvatļauja un veiktas atzīmes par PN izpildi, kā arī noslēgusies iepirkuma procedūra.

Finansējuma iegūšanas gadījumā darbus paredzēts uzsākt šī gada augustā un pabeigt nākamā gada jūlijā.

 

Informāciju sagatavoja:

Daugavpils pilsētas pašvaldības

Komunikācijas nodaļa