Šobrīd Daugavpilī

PAŠVALDĪBA APSVER SANATORIJAS “MEŽCIEMS” IEGĀDI Pilsētas ziņas

162
PAŠVALDĪBA APSVER SANATORIJAS “MEŽCIEMS” IEGĀDI

Daugavpils pilsētas dome aizvadītajā nedēļā vērsās pie sanatorijas “Mežciems” īpašnieka – uzņēmuma SIA “DITTON T”, lai noskaidrotu pašvaldības iespējas atpirkt vēsturisko sanatorijas kompleksu.

Pirmā sanatorija Mežciemā (agrāk Poguļanka) dibināta 1883. gadā. Pirmā pasaules kara gados tā tika izpostīta, bet 1929. gadā atjaunota. 1938. gadā Mežciema sanatorija nonāca Latvijas Kredītu bankas īpašumā, kas ieguldīja ievērojamus līdzekļus kompleksa paplašināšanā un attīstībā. Vairāku iemeslu dēļ sanatorija “Mežciems” 1990. gadā savu darbību beidza. Savukārt, 1995. gadā, pēc Latvijas Republikas ministru kabineta rīkojuma sanatorijas komplekss tika atdots privatizācijai un to iegādājās uzņēmums SIA “Guron”. Pašlaik sanatorijas “Mežciems” komplekss pieder uzņēmumam SIA “DITTON T”.

Daugavpils pilsētas dome jau 2019. gadā apsvēra iespēju no uzņēmuma SIA “DITTON T” atpirkt sanatorijas “Mežciems” kompleksu, ar mērķi sakārtot teritoriju, lai tā kļūtu pievilcīga gan pilsētniekiem, gan potenciālajiem investoriem. 2019. gada septembrī, veicot iepirkumu procedūru, dome pasūtīja sertificēta nekustamo īpašumu vērtētāja – SIA “Latio” vērtējumu objektam Daugavas ielā 131, Daugavpilī.

SIA “Latio” novērtējums tika saņemts 2020. gada 6. janvārī. Pamatojoties uz iepriekš noslēgto nodomu līgumu starp Daugavpils pilsētas domi un SIA “DITTON T” , 2020. gada 20. janvārī dome vērsās pie uzņēmuma ar vēstuli, kurā 30 dienu laikā lūdza dot piekrišanu pirkšanas – pārdošanas līguma parakstīšanai nekustamajam īpašumam Daugavas ielā 131, par sertificēta vērtētāja noteikto tirgus vērtību – 90 000 eiro.

Tā kā minētajā termiņā sanatorijas “Mežciems” īpašnieks SIA “DITTON T” nesniedza atbildi, kā arī neapstrīdēja SIA “Latio” noteikto tirgus vērtību, Daugavpils pilsētas dome pie īpašnieka atkārtoti vērsās šī gada 24. februārī. Ja SIA “DITTIN T” nedos piekrišanu pirkšanas – pārdošanas līguma parakstīšanai, tad, saskaņā ar nodomu līgumu, īpašniekam būs jāatlīdzina Daugavpils pilsētās pašvaldībai īpašuma novērtēšanas izdevumus 2417,58 eiro apmērā.

SIA “DITTON T” valdes loceklis Andrejs Kursītis uzsvēra, ka uzņēmums ir atvērts jebkurai sadarbībai savu objektu un Daugavpils pilsētas teritorijas attīstībai, iedzīvotāju un pilsētas viesu labā uz abpusēji izdevīgiem nosacījumiem. A. Kursītis arī apstiprināja, ka pašvaldības vēstule ir saņemta, uzņēmums to izvērtēs un sniegs atbildi paredzētajā kārtībā.

 

 

 

Informāciju sagatavoja:

Daugavpils pilsētas domes

Sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļa