Šobrīd Daugavpilī

PAŠVALDĪBA AICINA PIEDALĪTIES KONKURSĀ UN SAŅEMT LĪDZFINANSĒJUMU KULTŪRAS PIEMINEKĻU SAGLABĀŠANAI Pilsētas ziņas

499
PAŠVALDĪBA AICINA PIEDALĪTIES KONKURSĀ UN SAŅEMT LĪDZFINANSĒJUMU KULTŪRAS PIEMINEKĻU SAGLABĀŠANAI

Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departaments aicina iedzīvotājus piedalīties konkursā līdzfinansējuma saņemšanai individuālajā, kolektīvajā vai juridiskajā valdījumā esošo kultūras pieminekļu saglabāšanai. Pašvaldības līdzfinansējuma apjoms šiem mērķiem ir no 1000 līdz 25 000 eiro.

Konkurss tiek organizēts saskaņā ar pieteikumu vērtēšanas komisijas 2020.gada 03. marta sēdē apstiprināto konkursa nolikumu “Daugavpils pilsētas pašvaldības līdzfinansējums kultūras pieminekļu saglabāšanai 2020.gadā”

Konkursa līdzfinansējuma mērķis ir veicināt kultūras pieminekļu saglabāšanu un atjaunošanu sabiedrības interesēs, sniedzot atbalstu tādas ēkas vai tās daļas – oriģināli logi, durvis, dekoratīvās vai funkcionālās būvdetaļas u.tml. - saglabāšanai, kura līdzfinansējamā pasākuma īstenošanas rezultātā būs pieejama sabiedrības apskatei īpašnieka (valdītāja) noteiktajā kārtībā, un ir valsts vai vietējās nozīmes kultūras piemineklis.

Pieteikumi ir jāsagatavo un jāiesniedz Pilsētplānošanas un būvniecības departamentā (Raiņa ielā 28) līdz 2020. gada 2. septembrim.

Iesniegtos dokumentus komisija izskatīs viena mēneša laikā un tiks pieņemts lēmums par līdzfinansējuma piešķiršanu, kas, atkarībā no veicamo darbu veida, sastādīs no 30% līdz 75%. Finanšu līdzekļi norādītajā apmērā tiks piešķirti no pašvaldības budžeta. Kultūras pieminekļu restaurācijas/konservācijas projekti būs jāīsteno 18 mēnešu laikā kopš līguma noslēgšanas brīža.

Ar konkursa nolikumu, līdzfinansējuma apjomiem, novērtējuma anketu un citām detaļām var iepazīties ŠEIT.

Daugavpils pilsētas domes Sabiedrisko attiecību un marketinga nodaļa.