Šobrīd Daugavpilī

PĀRROBEŽU PROJEKTA IETVAROS TIKA ORGANIZĒTA MĀCĪBU VIZĪTĒ UZ BERLĪNI Pilsētas ziņas

489
PĀRROBEŽU PROJEKTA IETVAROS TIKA ORGANIZĒTA MĀCĪBU VIZĪTĒ UZ BERLĪNI

Berlīne ir pilsēta, uz kuru otrajā mācību vizītē Interreg V- A Latvijas – Lietuvas programmas 2014. - 2020. gadam projekta LLI- 386 „Trans-form” ietvaros devās teritoriju plānošanas un būvvalžu speciālisti. Brauciena mērķis bija iepazīties ar degradēto teritoriju veiksmīgajiem atdzimšanas stāstiem, tiekoties ar vietējām iestādēm, kas tos īsteno.

Mācību vizīte noritēja no 13. līdz 16. maijam. Tikšanās laikā viesi tika iepazīstināti ar labākajiem pilsētas apzaļumošanas un degradēto teritoriju pārveidošanas piemēriem, tādiem kā Grün Berlin grupas projekti, Biesdorfas pils teritorijas labiekārtošanas projekts, bijušā Luisenstädtischer kanāla un Gleisdreieck stacijas teritorijas pārveidošanas projekts un citiem ar attīstības plānošanu saistītiem projektiem.

Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums: 442 296,58 EUR

Vairāk par projektu Jūs varat uzzināt šeit:

https://www.daugavpils.lv/pilseta/pilsetas-attistiba/projekti/realizacija-esosie-projekti/starptautiskie-projekti/degradeto-teritoriju-revitalizacija-(transformations-from-slum-to-chic)-trans-form-nr.lli-386

 

Ivonna Orlova

Starptautisko projektu koordinatores p.i.

ivonna.orlova@daugavpils.lv