Šobrīd Daugavpilī

Pārrobežu projekta ietvaros mācību vizītēs dodas teritoriju plānošanas un būvvalžu speciālisti no Latvijas un Lietuvas Pilsētas ziņas

258
Pārrobežu projekta ietvaros mācību vizītēs dodas teritoriju plānošanas un būvvalžu speciālisti no Latvijas un Lietuvas

Prāga, Berlīne un Eindhovena ir Eiropas pilsētas, uz kurām mācību vizītēs Interreg V- A Latvijas – Lietuvas programmas 2014.- 2020. gadam projekta LLI- 386 „Trans-form” ietvaros dosies teritoriju plānošanas un būvvalžu speciālisti, un citi, kuru darbs pašvaldībā saistīts ar teritoriju attīstības plānošanu. Braucienu mērķis ir pieredzēt degradēto teritoriju veiksmīgos atdzimšanas stāstus un tikties ar vietējām iestādēm, kas tos īsteno.

Čehija ar galamērķi Prāga izvēlēta kā post-sociālisma valsts, kura, izmantojot ES struktūrfondu atbalstu, stiprinājusi zināšanas un pieredzi degradēto teritoriju sakārtošanā, Berlīne Vācijā ir interesanta ar degradēto vietu pārveidošanu par zaļajām zonām, savukārt Eindhovena Nīderlandē ir līderis inovatīvu ideju realizēšanā šāda veida vietās, tajās radot jaunas teritorijas mākslai, birojiem, rezidencēm.

Pirmajā 4 dienu mācību braucienā pēc jaunām idejām uz Prāgu projekta Latvijas un Lietuvas partneru speciālisti dodas no 29.oktobra līdz 1.novembrim.

Vairāk par projektu:

https://www.daugavpils.lv/pilseta/pilsetas-attistiba/projekti/realizacija-esosie-projekti/starptautiskie-projekti/degradeto-teritoriju-revitalizacija-(transformations-from-slum-to-chic)-trans-form-nr.lli-386

J.Reča-Lāže
Projekta koordinatore

Jolanta.reca-laze@daugavpils.lv