Šobrīd Daugavpilī

Parakstīts līgums par tramvaju 2. maršruta līnijas pārbūvi Pilsētas ziņas

652
Parakstīts līgums par tramvaju 2. maršruta līnijas pārbūvi

AS “Daugavpils satiksme” šī gada 18. maijā atklāta konkursa ““Esošās tramvaju līnijas pārbūve tramvaju 2.maršutā (posmā no 18.novembra un Ventspils ielu krustojumam līdz Jāņa ielai)” rezultātā parakstīja līgumu ar SIA “Tilts”. Paredzēts, ka no 18.novembra un Ventspils ielu krustojumam līdz Jāņa ielai tiks pilnībā pārbūvēta esošā tramvaju līnija un piegulošā ceļa infrastruktūra, kā arī nomainīti inženiertīkli.

Būvdarbu līguma kopējā summa sastāda 11 769 178.47 EUR bez PVN . Būvauzraudzību nodrošinās SIA “Isliena V’un autoruzraudzību – SIA “Rem Pro”.

Būvdarbu izpildes termiņš ir līdz šī gada 14. decembrim.

Šobrīd tiek gatavota dokumentācija iesniegšanai Būvvaldē, lai saņemtu atzinumu par būvdarbu izpildes nosacījumu izpildi.

Būvdarbi tiks veikti Kohēzijas fonda projekta Nr. 4.5.1.1/21/I/005 “Videi draudzīga un integrēta mobilitāte Daugavpils pilsētā” ietvaros.

Projekta mērķis ir veicināt videi draudzīga sabiedriskā transporta veida izmantošanu un pasažieru skaita pieaugumu videi draudzīgā sabiedriskā transportā Daugavpilī.

Projekta realizācijas termiņš: līdz 2023. gada 31. decembrim

Kopējās projekta izmaksas ir 29 598 590.00 EUR, no kurām attiecināmās izmaksas ir 27 270 000.00 EUR, Kohēzijas fonda (KF) līdzfinansējums projektam ir 23 179 500.00 EUR. Šī summa iekļauj arī tramvaja sliežu pārbūvi Smilšu ielas un Jātnieku ielas posmos, kā arī četru jaunu tramvaja vagonu iegādi.

Izmantojiet Google Translate, lai tulkotu vietni

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība neuzņemas atbildību par tulkojuma precizitāti!