Šobrīd Daugavpilī

Par Zivju fonda līdzfinansēto projekta realizāciju Pilsētas ziņas

128
Par Zivju fonda līdzfinansēto projekta realizāciju

Daugavpils pilsētas pašvaldība 2020.gada oktobrī ir realizējusi Zivju fonda līdzfinansētos projektus „Lielā Stropu ezera zivju resursu pavairošana” un „Šūņu ezera, Mazā Stropu ezera un Stropaka ezera zivju resursu pavairošana”.

Projekta „Lielā Stropu ezera zivju resursu pavairošana” tiešais mērķis bija Lielajā Stropu ezerā ielaist 25 līdaku mazuļu ar vidējo svaru no 5 - 30 gramiem, savukārt projekta „Šūņu ezera, Mazā Stropu ezera un Stropaka ezera zivju resursu pavairošana” tiešais mērķis bija Šūņu ezerā ielaist 10 tūkstošus un Stropaka ezerā – vienu tūkstoti līdaku ar vidējo svaru no 5 - 30 gramiem. Projekta „Lielā Stropu ezera zivju resursu pavairošana” kopējās izmaksas sastādīja 6000.00 EUR, savukārt  projekta „Šūņu ezera, Mazā Stropu ezera un Stropaka ezera zivju resursu pavairošana” kopējās izmaksas sastādīja 2640.00 EUR, abus projektus 89% apmērā līdzfinansē Zivju Fonds.

Augstāk minēto projekta realizācija sniedz lielu ieguldījumu Daugavpils pilsētas pašvaldības ūdensobjektu ihtiofaunas resursu ilgtermiņa saglabāšanā un attīstībā.

 

Informāciju sagatavoja:

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde

“Komunālās saimniecības pārvalde”

e-pasts: ksp@daugavpils.lv

Tel. 65476314