Šobrīd Daugavpilī

Par Sociālā dienesta Naktspatversmes darbu ārkārtējas situācijas laikā Pilsētas ziņas

151
Par Sociālā dienesta Naktspatversmes darbu ārkārtējas situācijas laikā

Pamatojoties uz Ministru kabineta 12.03.2020. rīkojumu “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, ārkārtējās situācijas spēkā esamības laikā, Sociālā dienesta Naktspatversmē Šaurā ielā 23 tiek nodrošināta virkne pasākumu ar mērķi ierobežot Covid-19 izplatību.

  1. Ārkārtējas situācijas laikā jauni Naktspatversmes klienti tiek uzņemti, viņiem tiek nodrošināta atsevišķa ieeja.
  2. Jaunie Naktspatversmes klienti 14 dienas pakalpojumu saņem atsevišķās telpās.
  3. Naktspatversmē visu diennakti tiek veikta pastiprināta visu virsmu dezinfekcija. Dezinfekcijas līdzekļi tiek izvietoti koplietošanas telpās redzama vietā.
  4. Naktspatversmes vadītājs organizē sociālās 2 metru distancēšanās ievērošanu koplietošanas telpās, ēdināšanas un dušas telpās, kā arī vairāk nekā divu personu pulcēšanos nepieļaušanu
  5. Par distancēšanās neievērošanu klients tiek brīdināts un ja pārkāpums netiek novērsts, Naktspatversmes vadītājs par to rakstiski informē Pašvaldības policiju.
  6. Naktspatversmes koplietošanas telpās klientiem saprotamā veidā (piemēram, infografikas veidā) tiek nodrošināta visa aktuālā informācija par maksimāli pieļaujamo klientu skaitu telpās, divu metru distances ievērošanu starp personām un citiem norādījumiem, kas ir jāievēro Naktspatversmē ārkārtējās situācijas spēkā esamības laikā.
  7. Darbiniekiem, kuriem ir saslimšanas pazīmes, nekavējoties jāpārtrauc darba pienākumu pildīšana, informējot par to tiešo vadītāju.
  8. Darbinieki un klienti stingri ievēro higiēnu, t.sk., mazgājot un dezinficējot rokas.
  9. Ēdināšanas telpās tiek nodrošināta divu metru distancēšanās starp klientiem, pie viena ēdamgalda var atrasties ne vairāk par diviem klientiem
  10. Darbiniekiem ir pienākums novērot klientu veselības stāvokli, nepieciešamības gadījumā mērot ķermeņa temperatūru. Klientam ir pienākums atļaut darbiniekam pārbaudīt temperatūru veselības stāvokļa uzraudzīšanas nolūkā. Parādoties akūtām elpošanas ceļu infekcijas pazīmēm (klepus, drudzis, elpas trūkums), nekavējoties zvanīt pa tālruni 8303, izolējot klientu no citiem.