Šobrīd Daugavpilī

Par ERAF projektu Nr.5.6.2.0/17/I/036 Pilsētas ziņas

180
Par ERAF projektu Nr.5.6.2.0/17/I/036

Projekta „Dienvidlatgales pašvaldību teritoriju pilsētvides revitalizācija ekonomiskās aktivitātes paaugstināšanai” ietvaros šī gada sākumā ir nodoti ekspluatācijā objekti „Bruģu ielas pārbūve posmā no 18.novembra ielas līdz Ūdensvada ielai un Dzirnavu ielas pārbūve posmā no Vidus ielas līdz Bruģa ielai Gajoka rūpnieciskajā zonā, Daugavpilī” un „Dzelzceļu ielas pārbūve posmā no Nometņu ielas līdz Vidus ielai, Vidus ielas pārbūve posmā no Dzelzceļu ielas līdz Ūdensvada ielai, Gajoka rūpnieciskajā zonā, Daugavpilī”.

Objektu izbūve nodrošina uzņēmējiem ērto piekļuvi uzņēmēju teritorijām. Ir pārbūvēta ceļa infrastruktūra, ierīkots mūsdienu ielu apgaismojums un lietus ūdens kanalizācijas sistēma, kas veicinās uzņēmējdarbības aktivitātes paaugstināšanu.  

Projekta kopējās izmaksas EUR 5 867 394.58 no tiem: Daugavpils pilsētas daļa - kopējā summa ir EUR 3 648 307.42 EUR: ERAF finansējums 85% - 3 050 763.57 EUR; Valsts budžeta dotācija 4,5% - 161 511.01 EUR; Daugavpils pilsētas domes līdzfinansējums 10,5% - 376 859.03 EUR un neattiecināmās izmaksas - 59 173.81 EUR. 

Objektu fotofiksācija:

1.,2.att. Pārbūvēti Vidus un Dzelzceļu ielu posmi.

 

 

3.,4.att. Pārbūvēti Dzirnavu un Bruģu ielu posmi.

 

Informāciju sagatavoja: Sergejs Gorņiks

Daugavpils pilsētas domes Attīstības departamenta

Projektu nodaļas plānošanas inženieris

tālr.: 654 76062, e-pasts: sergejs.gorniks@daugavpils.lv