Šobrīd Daugavpilī

Par ERAF projekta Nr.3.3.1.0/17/I/045 “Daugavpils pilsētas publiskās infrastruktūras sakārtošana uzņēmējdarbības veicināšanai” realizācijas gaitu Pilsētas ziņas

249
Par ERAF projekta Nr.3.3.1.0/17/I/045 “Daugavpils pilsētas publiskās infrastruktūras sakārtošana uzņēmējdarbības veicināšanai” realizācijas gaitu

Noslēgumam tuvojas būvniecības darbi projektā Nr.3.3.1.0/17/I/045 “Daugavpils pilsētas publiskās infrastruktūras sakārtošana uzņēmējdarbības veicināšanai”. Projekta ietvaros tiek veikti darbi divos būvobjektos: “Piebraucamā ceļa un ietves pārbūve Odu ielas rajonā” un “Stāvlaukuma būvniecība Odu un Vaļņu ielas rajonā”. Lielākā daļa no būvdarbiem ir pabeigta: ŪKT, LKT un ELT darbi, ceļa un ietvju betona apmaļu izbūve, asfaltēšana. Būvuzņēmējiem atliek veikt labiekārtošanas un ceļa horizontālo apzīmējumu uzklāšanas darbus. SIA “Latgales ceļdaris” izpilde objektā “Piebraucamā ceļa un ietves pārbūve Odu ielas rajonā” 2019.gada maija beigās sastāda 84% un CBF SIA “Binders” izpilde  objektā “Stāvlaukuma būvniecība Odu un Vaļņu ielas rajonā” 2019.gada maija beigās sastāda 96% no plānoto darbu apjoma. Būvniecības darbi notiek atbilstoši grafikam.

Būvniecības procesa foto fiksācija objektos:

1.att. “Stāvlaukuma būvniecība Odu un Vaļņu ielas rajonā” – apzaļumošana un bruģa seguma izbūve.

2.att. “Piebraucamā ceļa un ietves pārbūve Odu ielas rajonā” asfalta seguma izbūve.

Projekta mērķis ir palielināt privāto investīciju  apjomu Daugavpils pilsētā, veicot ieguldījumus komercdarbības attīstībai Cietokšņa noliktavu zonas teritorijas ekonomiskajai specializācijai.

Projekta kopējās izmaksas: 1 130 257.13 EUR no tām:

- Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums 956 653,71 EUR

- valsts budžeta dotācija 50 646,37 EUR

- Daugavpils pašvaldības finansējums 122 957.05 EUR.

Projekta īstenošanas ilgums ir 18 (astoņpadsmit) mēneši.

Informāciju sagatavoja: Daugavpils pilsētas domes Attīstības departamenta Projektu nodaļa