Šobrīd Daugavpilī

Par ERAF projekta Nr. 5.6.2.0/17/I/028 „Daugavpils pilsētas Ziemeļu rūpnieciskās zonas publiskās infrastruktūras attīstība II kārta” īstenošanu Pilsētas ziņas

313
Par ERAF projekta Nr. 5.6.2.0/17/I/028 „Daugavpils pilsētas Ziemeļu rūpnieciskās zonas publiskās infrastruktūras attīstība II kārta” īstenošanu

Projekta Nr. 5.6.2.0/17/I/028 „Daugavpils pilsētas Ziemeļu rūpnieciskās zonas publiskās infrastruktūras attīstība II kārta” ietvaros ir nodoti ekspluatācijā visi būvobjekti:

  1. Spaļu ielas pārbūve posmā no Slāvu ielas līdz Smilškalna ielai un piebraucama ceļa pārbūve no Spaļu ielas līdz zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 05000071213, Daugavpilī,
  2. Spaļu ielas pārbūve posmā no Smilškalna ielas līdz zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 05000070506, Daugavpilī,
  3. Mendeļejeva ielas pārbūve posmā no Višķu ielas līdz zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 05000071614 un ceļa posma pārbūve no Mendeļejeva ielas līdz Ziemeļu industriālās zonas 1.kārtas izbūves robežai, Daugavpilī,
  4. Jaunas ēkas būvniecība potenciālās ražotnes izvietošanai un infrastruktūras izveide Mendeļejeva ielā 5, Daugavpilī.

Projekta īstenošanas gala termiņš ir 2021. gada 30.janvāris, pēc kura tiks iesniegts projekta noslēguma maksājuma pārskats Centrālai finanšu un līgumu aģentūrai, tādējādi projekts tiks pabeigts laikā.

Projekta ietvaros tika paredzētas un īstenotas pilnā apjomā sekojošas galvenās aktivitātes:

  1. Pamatojošās tehniskās dokumentācijas izstrāde, t.sk. būvekspertīzes veikšana;
  2. Ziemeļu rūpnieciskās zonas infrastruktūras atjaunošana Daugavpils pilsētā II kārta:

2.1. Spaļu ielas pārbūve posmā no Smilškalna ielas līdz zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 05000070506, Daugavpilī, ar nepieciešamajiem inženiertīkliem;

2.2. Mendeļejeva ielas pārbūve posmā no Višķu ielas līdz zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 0500 007 1614 un ceļa posma pārbūve no Mendeļejeva ielas līdz Ziemeļu industriālās zonas 1. kārtas izbūves robežai, Daugavpilī, ar nepieciešamajiem inženiertīkliem;

2.3. Spaļu ielas pārbūve posmā no Slāvu ielas līdz Smilškalna ielai un piebraucama ceļa pārbūve no Spaļu ielas līdz zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 05000071213, Daugavpilī;

2.4. Jaunas ēkas būvniecība potenciālās ražotnes izveidošanai un infrastruktūras izveide Mendeļejeva ielas rajonā, Daugavpilī.

  1. Autoruzraudzības pakalpojumu sniegšana saskaņā ar spēkā esošajiem LR būvnormatīviem;
  2. Būvuzraudzības pakalpojumu sniegšana saskaņā ar spēkā esošajiem LR būvnormatīviem;
  3. Projekta publicitāte.

Šobrīd Ziemeļu rūpnieciskajā zonā notiek blakus zemes gabalu attīstība no komersantu puses, aktīvi izmantojot izbūvēto infrastruktūru. Projektā paredzētais mērķis - Daugavpils pilsētas Ziemeļu rūpnieciskās zonas revitalizācija, veicot publiskās infrastruktūras sakārtošanu privāto investīciju piesaistei, tādējādi veicinot pilsētas teritoriālo izaugsmi un jaunu darba vietu radīšanu, ir sasniegts.

 

Informāciju sagatavoja:

Daugavpils pilsētas domes Attīstības departamenta Projektu nodaļa