Šobrīd Daugavpilī

Par ERAF projekta Nr.5.6.2.0/20/I/018 “Cietokšņa noliktavu zonas rūpnieciskās teritorijas reģenerācijas veicināšana un pieejamības uzlabošana” īstenošanu Pilsētas ziņas

253
Par ERAF projekta Nr.5.6.2.0/20/I/018 “Cietokšņa noliktavu zonas rūpnieciskās teritorijas reģenerācijas veicināšana un pieejamības uzlabošana” īstenošanu

Saskaņā ar 2020.gada 31.augusta parakstīto vienošanos starp Centrālo finanšu un līgumu aģentūru un Daugavpils pilsētas pašvaldību, turpinās projekta Nr.5.6.2.0/20/I/018 “Cietokšņa noliktavu zonas rūpnieciskās teritorijas reģenerācijas veicināšana un pieejamības uzlabošana” īstenošana.
Projekta ietvaros tiek veikti darbi būvobjektā “Motoru ielas pārbūve no Bērzu ielas (05000350201) līdz Vaļņu ielai ar Motoru ielas rūpnieciskās zonas pārbūvi, Daugavpilī”. Būvdarbus, pamatojoties uz Daugavpils pilsētas pašvaldības iepirkumu procedūras DPD 2020/113 rezultātiem, veic CBF SIA “BINDERS”. Būvuzraudzību, pamatojoties uz Daugavpils pilsētas pašvaldības veiktās iepirkumu procedūras DPD 2020/147 “B” daļas rezultātiem, veic SIA”FORTUM”. Autoruzraudzību, pamatojoties uz Daugavpils pilsētas pašvaldības iepirkumu procedūras DPD 2017/172 “C” daļas rezultātiem, veic SIA “REM PRO”. Projekta ietvaros tika paredzēta ielas pārbūve 2029,00 m garumā, ūdensvada, kanalizācijas, lietus ūdens kanalizācijas, apgaismojuma, elektroapgādes tīklu, siltumtīklu, 2 kanalizācijas sūkņu staciju izbūve. Uz doto brīdi būvdarbu izpilde sastāda 40%.
Projekta “Cietokšņa noliktavu zonas rūpnieciskās teritorijas reģenerācijas veicināšana un pieejamības uzlabošana” mērķis ir Daugavpils pilsētas Cietokšņa noliktavu zonas rūpnieciskās teritorijas revitalizācija, veicot publiskās infrastruktūras sakārtošanu privāto investīciju piesaistei, nodrošinot videi draudzīgu un vides ilgtspēju veicinošu teritoriālo izaugsmi, t.sk. veicinot darba vietu radīšanu.

Būvniecības procesa foto fiksācija objektā:

 

Projekta kopējās izmaksas sastāda 4 150 504.99 EUR, no tiem: Eiropas Reģionāla fonda finansējums 85% — 2 488 375.88 EUR; Valsts budžeta dotācija 4.5% — 131 737.54 EUR; Daugavpils pilsētas pašvaldības līdzfinansējums 10.5% — 307 387.62 EUR.

Informāciju sagatavoja:
Daugavpils pilsētas domes Attīstības departamenta Projektu nodaļa