Šobrīd Daugavpilī

Par Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektu “Daugavpils Valsts ģimnāzijas materiāli tehniskās bāzes un infrastruktūras modernizācija Cietokšņa ielā 33, Daugavpilī” īstenošanu Pilsētas ziņas

328
Par Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektu “Daugavpils Valsts ģimnāzijas materiāli tehniskās bāzes un infrastruktūras modernizācija Cietokšņa ielā 33, Daugavpilī” īstenošanu

Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta “Daugavpils Valsts ģimnāzijas materiāli tehniskās bāzes un infrastruktūras modernizācija Cietokšņa ielā 33, Daugavpilī” (turpmāk-projekts) ietvaros tiek veikti būvdarbi Daugavpils Valsts ģimnāzijas ēkā.

Pamatojoties uz vienošanās Nr. 8.1.2.0/17/I/020 ar Centrālā finanšu un līguma aģentūru(turpmāk- CFLA) no 07.06.2018. ,04.09.2018. tika veikti grozījumi un projekta darbības īstenošanas laiks ir pagarināts uz 1(vienu) gadu, t.i. līdz 2020.gada 30.novembrim.

Iepriekš ziņojot par būvdarbu apturēšanu sporta korpusā, Dome nolēma pagarināt būvdarbu līgumu ar SIA “LAGRON” uz sešiem mēnešiem, t.i. līdz 31.03.2019. (Vienošanās Nr. D-2018/732 no 13.09.2018.).

Uz oktobra sākumu būvdarbu izpilde sastāda 46.23%. Būvdarbi notiek pēc jaunā darba grafika (mācību korpusu ir plānots pabeigt 2019.gada janvāra beigās). Mācību korpusā ir pabeigta grīdu izlīdzināšana, ieklātas flīzes tualetēs, ievestas 30% ugunsdrošās durvis, pabeigti apkures un siltummezgla darbi, notiek Ventilācijas agregāta AHU 1 montāža, AHU 7 un AHU 2 jau ir pieslēgti. Aktu zālē ir ieklāts parkets, tiek krāsotas sienas un notiek flīzes ieklāšanas cokol stāvā un 1.stāvā. Ir atvests lifts.

Atlikušie darbi: Sporta zālē parketa ieklāšana, ugunsdrošās durvis uzstādīšana (gan sporta korpusā, gan mācību korpusā), sienu krāsošana mācību korpusā, ventilācijas agregātu uzstādīšana baseinā un citi iekšējie apdares darbi.

Informāciju sagatavoja:

Daugavpils pilsētas domes

Attīstības departamenta Projektu nodaļas projektu asistente J.Vladimirova