Šobrīd Daugavpilī

Par bērnu ēdināšanu vasaras brīvlaikā un vasaras nometnēs pašvaldībā Pilsētas ziņas

173
Par bērnu ēdināšanu vasaras brīvlaikā un vasaras nometnēs pašvaldībā

Saņemt bezmaksas ēdināšanu vasarā ir tiesības bērniem :

 • no ģimenēm ar trūcīgo vai maznodrošināto mājsaimniecības statusu
 • no daudzbērnu ģimenēm, ja  vidējie ienākumi pēdējo triju mēnešu laikā uz katru daudzbērnu ģimenes locekli nepārsniedz 80% no attiecīgajā periodā valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas

Sociālās palīdzības nodaļas klientu  apkalpošanas punkti:

 • Lāčplēša iela 39, Daugavpilī, LV-5401
 • Vienības iela 8, Daugavpilī, LV-5401
 • Liepājas iela 4, Daugavpilī, LV-5417

Sociālās palīdzības nodaļas klientu  pieņemšanas laiks:

 • Pirmdiena    8.00 -12.00, 13.00 -17.00
 • Otrdiena      8.00 -12.00, 13.00 - 16.00
 • Trešdiena     8.00 -12.00, 13.00 - 16.00
 • Ceturtdiena  8.00 -12.00

Iesniegumu veidlapas var paņemt Lāčplēša ielā 39 no ēkas pagalma puses katru dienu.

Aizpildītus iesniegumus var iemest pasta kastītēs Lāčplēša ielā 39, Vienības ielā 8, Liepājas ielā 4.

Sociālais palīdzības nodaļa aicina  iesniegt iesniegumus attālināti:

 • ar e-adresi
 • parakstot ar drošu elektronisko parakstu un iesniedzot elektroniski uz Dienesta e-pastu socd@socd.lv.
 • nosūtot pa pastu.

Informācija saziņai ar Sociālo dienestu: Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde  “Sociālais dienests”:

Adrese: Vienības iela 8, Daugavpils, LV-5401

e-pasta adrese: socd@socd.lv

Tālruņi saziņai ar Sociālās palīdzības nodaļu Lāčplēša ielā 39: 654-49907, bezmaksas tālrunis  80006966

Informāciju sagatavoja Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Sociālais dienests” sabiedrisko attiecību speciālists Marina Gorkina.