Šobrīd Daugavpilī

Notikusi projekta “Trans-form” mācību vizīte Lietuvā Pilsētas ziņas

807
Notikusi projekta “Trans-form” mācību vizīte Lietuvā

Pagājušajā nedēļā pārstāvji no biedrības Eiroreģions "Ezeru zeme", Rēzeknes un Krāslavas novadu, Daugavpils pilsētas pašvaldības un Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas (SEZ) pārvaldes speciālisti mācību vizītē apmeklēja Lietuvas pilsētas Paņevežu un Visaginas.

No 25.februāra līdz 27.februārim speciālisti no Latvijas iepazinās ar lietuviešu partneru degradēto teritoriju revitalizācijas plāniem un jau īstenotajiem darbiem šajā jomā. Paņevežas pašvaldība īpaši pievērsa uzmanību tās degradēto teritoriju attīstības plānošanai un uzsvēra laika un resursu nozīmi kvalitatīvu projektu izstrādē. Vizītes laikā apmeklēta Paņevežas speciālā ekonomiskā zona, Skaistakalnis parks - iepriekš militārā aviācijas bāze, kā arī mākslas stikla studija "Glass Remis", kas darbojas parka teritorijā, viesnīca "Romatika"- kādreizējās dzirnavas, pilsētas mākslas galerija, pilsētas ūdens attīrīšanas uzņēmums un citi attīstāmie objekti. Visaginas pilsētā apmeklēts tās industriālais parks, revitalizētā teritorija pilsētas centrā pie ezera, kā arī Visaginas kultūras centrs, kas atvērts kādreizējās skolas ēkā.

Mācību vizīte tika organizēta Interreg V- A Latvijas – Lietuvas programmas 2014.- 2020. gadam projekta LLI- 386 „Trans-form” ietvaros.

Vairāk par projektu:

https://www.daugavpils.lv/pilseta/pilsetas-attistiba/projekti/realizacija-esosie-projekti/starptautiskie-projekti/degradeto-teritoriju-revitalizacija-(transformations-from-slum-to-chic)-trans-form-nr.lli-386

J.Reča-Lāže
Projekta koordinatore

Jolanta.reca-laze@daugavpils.lv