Šobrīd Daugavpilī

Notikusi Daugavpils cietokšņa saglabāšanas un attīstības padomes sēde Pilsētas ziņas

279
Notikusi Daugavpils cietokšņa saglabāšanas un attīstības padomes sēde

13. maijā, Daugavpils valsts zonālajā arhīvā notikusi kārtējā Daugavpils cietokšņa saglabāšanas un attīstības padomes sēde.

VAS “Valsts nekustamie īpašumi” pārstāvji sagatavojuši informāciju par Daugavpils valsts zonālā arhīva ēkas Komandanta ielā 9 nosiltināšanas projektu. Padomes locekļi to pieņēma zināšanai, bet ieteikuši autoruzraudzības kārtībā precizēt ēkas fasādes, lietus ūdeņu tekņu, logu palodžu un ieejas durvju toņus un materiālus, lai 1970. gadā celtā ēka vairāk iekļautos vēsturiskajā vidē.

Padomes locekļi ir atbalstījuši pārvietojamā suvenīru kioska un norādes ceļazīmju uzstādīšanu cietokšņa teritorijā, ieteikuši pakāpeniski mainīt cietokšņa iekšējā apbūvē esošās ceļazīmes uz mazākā izmēra ceļazīmēm, lai mazinātu to vizuālo slodzi uz vēsturisko vidi, jo cietoksnī atļautais transporta pārvietošanas ātrums ir līdz 20 km/h (dzīvojamā zona).

Domes Attīstības departamenta pārstāvis informēja padomi par pašvaldības īstenotajiem un plānotajiem projektiem cietokšņa saglabāšanai un tūrisma attīstībai. Tika pārrunāti vairāki ar to saistītie problēmjautājumi.

Sēdes noslēgumā tika uzklausīti novadpētnieka J. Kivriņa vairāki saimnieciskā rakstura jautājumi: par autotransporta kustības pilnīgu slēgšanu caur Mihaila vārtiem, par 5. reduītes nojaukšanu, par vēsturisko lielgabalu stobru pārvietošanu no M. Rotko mākslas centra pagalma pie ēkas galvenās ieejas Mihaila ielā utt. Jautājumi ir pieņemti zināšanai vai novirzīti turpmākām diskusijām pašvaldības komisijās.

Daugavpils cietokšņa saglabāšanas un attīstības padome ir konsultatīvā institūcija, kura tika izveidota 2013. gadā ar Daugavpils pilsētas domes lēmumu, bet no 2014. gada padome darbojas uz finanšu ministra rīkojuma pamata. Tās darbības mērķis ir veicināt valsts un Daugavpils pilsētas pašvaldību institūciju un amatpersonu vienotu darbību Daugavpils cietokšņa saglabāšanas, aizsardzības un attīstības jautājumos. Padomes sastāvā darbojas pašvaldības, ministriju, privātīpašnieku deleģēti pārstāvji, uz sēdēm tiek pieaicināti savu jomu speciālisti un aktīvie iedzīvotāji. Līdz šim kopumā padomē tika izskatīti 70 jautājumi.

 

Informāciju sagatavoja:

Artjoms Mahļins

Daugavpils cietokšņa saglabāšanas un attīstības padomes sekretārs

Tālr. 65476067, e-pasts: artjoms.mahlins@daugavpils.lv