Šobrīd Daugavpilī

Notika Reģionālās slimnīcas personāla apmācības Pilsētas ziņas

396
Notika Reģionālās slimnīcas personāla apmācības

SIA „Daugavpils reģionālā slimnīca” sadarbībā ar vadošo partneri Kauņas Republikānisko slimnīcu īstenojot projektu Nr.LLI-396 „Slimnīcu sadarbība, izveidojot efektīvu ķirurģisko pakalpojumu pārvaldību pārrobežu reģionā” (Hospitals for CBC) laika posmā no š.g.23.jūlija līdz 30.augustam Daugavpils reģionālajā slimnīcā organizēja slimnīcas personāla apmācības. Vienpadsmit apmācību ciklus un praktiskās nodarbības vadīja Daugavpils universitātes docents, Dr.psych. Vitālijs Raščevsks.

Apmācību laikā tika apskatīti dažādi aktuāli temati, piemēram: profesionālās izdegšanas sekas, kā sevi pasargāt no izdegšanas darbā, emocionālās izdegšanas profilakse, emocionālā inteliģence, sadarbība kolektīvā, komunikācijas veidi un stili, laika plānošana, līderība, stratēģiskā plānošana, problēmu risināšana u.c. temati. Apmācību laikā  tika organizētas dažādas praktiskās nodarbības dažādu metožu apgūšanai, tanī skaitā, stresa mazināšanai ikdienas dzīvē. Savu profesionālo kvalifikāciju paaugstināja 223 slimnīcas darbinieki. Īpašu vērību izpelnījās tādi cikli kā ķermeniski orientētā stresa terapija, kura laikā tika apgūti arī praktiski paņēmieni stresa mazināšanai. Emocionālā pašregulācija - kā tikt galā ar savu emocionālo spriedzi neietekmējot citu cilvēku psihi un kā pārvaldīt savas emocijas. Dalībnieki aktīvi iesaistījās apmācību ciklā, uzdeva jautājumus, diskutēja un piedalījās praktiskajās nodarbībās.

Informācija par projektu pieejama šādos saitos:

Saite uz projektu: https://latlit.eu/lli-396-hospital-cooperation-in-creating-an-effective-surgical-services-management-in-the-cross-border-region-hospitals-for-cbc/

Programmas tīmekļa vietne: www.latlit.eu

Oficiālā ES tīmekļa vietne: www.europa.eu

 

Par informācijas saturu pilnībā atbild SIA ”DRS”, un nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

Sagatavoja projekta vadītāja L.Drozde, livija.drozde@daugavpils.lv