Šobrīd Daugavpilī

Notika Daugavpils teritorijas plānojuma kārtējā publiskā apspriešana Pilsētas ziņas

209
Notika Daugavpils teritorijas plānojuma kārtējā publiskā apspriešana

11. februārī Daugavpils pilsētas domes konferenču zālē notika tikšanās ar pilsētas iedzīvotājiem, kurā tika apspriesta Daugavpils teritorijas plānojuma otrā redakcija. Prezentāciju vadīja Īpašuma pārvaldīšanas departamenta Nekustamā īpašuma attīstības nodaļas vadītāja Inta Ruskule, kurai palīdzēja citi pašvaldības struktūru darbinieki.

Teritorijas plānojuma otrā redakcija izstrādāta, ņemot vērā 151 fizisko un juridisko personu iesniegumus un 22 atzinumus no Daugavpils novada domes un dažādām vietējām un valsts iestādēm. Īpaša uzmanība bija pievērsta VAS "Latvijas valsts meži" komentāriem par meža aizsargjoslām, rodot kompromisa variantus. Ņemti vērā arī Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes, kas šobrīd nodarbojas ar kultūras pieminekļu un blakus esošos teritoriju uzskaiti un digitalizāciju, priekšlikumi. Plānā iekļauti secinājumi, ko sniedza «Dabas skaitīšanas» projekta specialisti (ES Kohēzijas fonda projekts). Integrēti arī pilsētnieku vērtējumi attiecībā uz aizsargātajām un zaļajām zonām ap Šuņu ezeru, Gajoka un Mežciema mikrorajonos, Daugavpils psihoneiroloģiskās slimnīcas apkaimē un citās vietās.

Klātesošo daugavpiliešu jautājumi bija saistīti ar sporta infrastruktūras attīstību, nesakoptajām teritorijām, attālināto ielu elektrifikāciju, Ruģeļu zivju audzēšanas zonu, pludmales un zveju vietu pieejamību Šuņu ezera krastos.

Ar publiskās apspriešanas materiāliem var iepazīties valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_13088  vai Daugavpils pilsētas pašvaldības tīmekļa vietnē www.daugavpils.lv  sadaļā “Plānojam Daugavpili” un “Publiskā/sabiedriskā apspriešana”,  kā arī izdrukas veidā darba laikā Domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamentā, Raiņa ielā 28, Daugavpilī, 3.stāvā un Domē, Kr. Valdemāra ielā 1, Daugavpilī.

Rakstiskus priekšlikumu līdz 19.februārim var iesniegt Domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamentā, Raiņa ielā 28, Daugavpilī, 3.stāvā, Domes informācijas birojā, Kr. Valdemāra ielā 1, Daugavpilī darba laikā vai ar drošu elektronisko parakstu parakstītu priekšlikumu, sūtot uz e-pasta adresēm: ppdep@daugavpils.lv, info@daugavpils.lv, birojs@rp.lv.

Sagatavoja Daugavpils pilsētas domes Sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļa.