Šobrīd Daugavpilī

Noslēgusies pieteikšanās uz pašvaldības līdzfinansējumu kultūras pieminekļu saglabāšanai Pilsētas ziņas

330
Noslēgusies pieteikšanās uz pašvaldības līdzfinansējumu kultūras pieminekļu saglabāšanai

Uz pašvaldības līdzfinansējumu kultūras pieminekļu saglabāšanai varēja pieteikties valsts un vietējas nozīmes kultūras pieminekļu ēku īpašnieki (valdītājs), daudzdzīvokļu dzīvojamo māju īpašnieku kopība. Ir pieteikušies 11 pretendenti. Pieteikuma iesniedzējs varēja iesniegt tikai vienu pieteikumu.

Konkursa dalībnieki pieteicās šādās aktivitātēs:

*pieminekļa  vai tās daļas restaurācijas būvprojekta izstrādei  (fasāžu elementu, jumtu atjaunošanai);

*būvamatniecības izstrādājumu kultūrvēsturiskās inventarizācijas sagatavošanai (fasādēm);

*pieminekļu vai tas daļas restaurācijas darbiem (fasādēm).

Pieteikumus vērtēs konkursa vērtēšanas komisija, kuras priekšsēdētājs ir Domes deputāts Mihails Lavrenovs.

Vērtēšana notiks saskaņā ar konkursa nolikumu.

NOLIKUMS

 

 

Daugavpils pilsētas domes

galvenā arhitekte

Inga Ancāne