Šobrīd Daugavpilī

Noslēgtas nūjošanas nodarbības pilsētas iedzīvotājiem Pilsētas ziņas

193
Noslēgtas nūjošanas nodarbības pilsētas iedzīvotājiem

Laika posmā no 2018. gada septembra līdz 2020. gada jūnijam, tika organizētas nūjošanas nodarbības 12 grupām. Treniņus aktīvi apmeklēja dalībnieki vecumā no 54 līdz 82 gadiem.

Visu treniņu cikla laikā dalībniekiem tika sniegta informācija par nūjošanas pozitīvo ietekmi uz organisma fizioloģiskajām sistēmām, stāstīts par treniņiem piemērotiem apaviem un apģērbu, radīta izpratne par nūjošanas aktivitātēm piemērotu inventāra izvēli. Nūjošanas interešu grupas dalībniekiem, 20 nodarbību ciklā, tika nodrošināta apmācība, kā arī tehnikas uzlabošana nūjotājiem ar pieredzi. Katrā grupā, cikla noslēguma nodarbībās, tika organizēta tehnikas pārbaude. Lai varētu turpināt nūjot bez trenera vadības, dalībnieki tika rosināti patstāvīgi izpildīt iesildīšanās un atsildīšanās vingrinājumus. Nodarbībās, papildus aerobai slodzei, tika iekļauti spēka, līdzsvara, koordinācijas, sadarbību veicinošie vingrinājumi. Pozitīvi atzītas nodarbības, kurās tika iekļautas spēles.

Treniņi norisinājās dažādos laika apstākļos, pat lietus nesamazināja dalībnieku velmi būt aktīviem. Pēc nodarbību cikla dalībnieki ir atzīmējuši, ka apguva vai pilnveidoja nūjošanas tehniku, uzlaboja veselību un pašsajūtu, kā arī iepazinās ar jauniem cilvēkiem. Dažiem nūjošana kļuva par iemīļotu hobiju, un viņi piedalījās tautas sacensībās „Daugavpils-Mežciems” - 5 km distancē.

Dalībnieki pateicas par iespēju piedalīties veselību veicinošajās aktivitātes un novēlēja turpināt projektu, jo tā ir lieliska iespēja mūsu pilsētas iedzīvotājiem uzlabot savu dzīves kvalitāti.

Fotogrāfija tika uzņemta pirms Covid-19 pandēmijas.

Nodarbības tika īstenotas projekta Nr. 9.2.4.2/16/I/101  „Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Daugavpils pilsētas pašvaldībā” ietvaros.