Šobrīd Daugavpilī

No 1. jūnija pieaugs braukšanas maksa AS “Daugavpils satiksme” sabiedriskajā transportā Pilsētas ziņas

287
No 1. jūnija pieaugs braukšanas maksa AS “Daugavpils satiksme” sabiedriskajā transportā

AS "Daugavpils satiksme" informē, ka, ar 1. jūniju par braucienu Daugavpils pilsētas sabiedriskajā transportā līdzšinējo 0,50 eiro vietā būs jāmaksā 0,70 eiro, bet arī turpmāk vairākām iedzīvotāju kategorijām braukšanas maksas atvieglojumi tiks saglabāti.

 Pamatojoties uz 2022. gada 22. aprīļa Daugavpils Domes lēmumu Nr. 234 “Par sabiedriskā transporta pakalpojumu tarifiem”, no šī gada 1. jūnija spēkā stāsies šādi pasažieru un bagāžas pārvadāšanas tarifi Daugavpils pilsētas sabiedriskajā transportā:

 • vienreizējā braukšanas maksa vienam braucienam 0,70 eiro;
 • personām, kuras sasniegušas Latvijas Republikas vecuma pensijas vecumu, vienreizējā braukšanas maksa vienam braucienam 0,20 eiro;
 • nestrādājošajām personām, kas saņem Latvijas Republikā noteikto valsts priekšlaicīgo vecuma pensiju vai pensiju ar atvieglotiem noteikumiem par darbu sevišķi kaitīgos un sevišķi smagos darba apstākļos vienreizējā braukšanas maksa vienam braucienam 0,20 eiro;
 • maksa par bagāžas (izmēri no 60*40*20 cm līdz 100*60*30 cm) pārvadāšanu 0,70 eiro. No maksas bar bagāžas pārvadāšanu ir atbrīvotas pasažieru kategorijas, kurām ir tiesības uz braukšanas maksas atvieglojumiem pilsētas sabiedriskajā transportā;
 • maksa par dzīvnieku pārvadāšanu 0,70 eiro;
 • maksa par sabiedriskā transporta mēnešbiļeti visos tramvaju un autobusu maršrutos visām mēneša dienām 40,00 eiro;
 • maksa par sabiedriskā transporta mēnešbiļeti visos tramvaju un autobusu maršrutos mēneša darba dienām 30,00 eiro;
 • pašvaldības administratīvajā teritorijā esošo profesionālās izglītības iestāžu klātienē un neklātienē izglītojamajiem maksa par sabiedriskā transporta mēnešbiļeti visos maršrutos visām mēneša dienām 15,00 eiro.

AS “Daugavpils satiksme” atgādina, ka 1. jūnija tiek atcelti braukšanas maksas atvieglojumi pilsētas sabiedriskajā transportā (autobusā, tramvajā) svētdienās, svētku dienās, pareizticīgo un vecticībnieku Ziemassvētkos.

Braukšanas maksas atvieglojumi 100% apmērā pilsētas sabiedriskajā transportā paliek spēkā šādām pasažieru kategorijām:

 • daudzbērnu ģimenes locekļiem;
 • personām, kuras saņem ilgstošo sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālajā centrā (vienā no sabiedriskā transporta veidiem);
 • nestrādājošiem Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidatoriem (vienā no sabiedriskā transporta veidiem);
 • nestrādājošiem Afganistānas kara dalībniekiem vai bojā gājušo karavīru vecākiem (vienā no sabiedriskā transporta veidiem);
 • personām, kurām piešķirta I, II un III invaliditātes grupa;
 • politiski represētām personām;
 • 1991. gada barikāžu dalībniekiem;
 • vispārējās izglītības iestāžu klātienē un neklātienē izglītojamajiem;
 • bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem.

Informāciju sagatavoja:

Daugavpils pilsētas pašvaldības

Komunikācijas nodaļa,

AS “Daugavpils satiksme”