Šobrīd Daugavpilī

Mūžībā aizgājusi “Goda Daugavpiliete” Genovefa Barkovska Pilsētas ziņas

1539
Mūžībā aizgājusi “Goda Daugavpiliete” Genovefa Barkovska

2. jūlijs pienācis ar skumju sēru vēsti – 85 gadu vecumā mūžībā devās vēsturniece, novadpētniece, sabiedriskā un kultūras darbiniece Genovefa Barkovska.

Genovefa Barkovska dzimusi Ilūkstē 1935. gada 7. augustā. 1959. gadā absolvējusi Daugavpils Pedagoģiskā institūta (tagad Daugavpils Universitāte) Filoloģijas fakultāti. No 1969. līdz 1997. gadam strādājusi par Daugavpils Pedagoģiskā institūta, vēlāk Daugavpils Universitātes vēstures katedras pasniedzēju, savukārt no 1982. – 1992. gadam par katedras vadītāju. Pateicoties Genovefai Barkovskai, pēc Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas, Daugavpilī atdzima trimdas latgaliešu dibinātais Latgales Pētniecības institūts, kurā viņa no 1997. gada strādāja par zinātnisko sekretāri.

Savā piepildītajā mūžā Genovefa Barkovska bija Daugavpils Pedagoģiskās universitātes Arodbiedrības padomes locekle, Latgales Apgabaltiesas tiesas piesēdētāja, Latgales Pētniecības institūta izdevniecības redkolēģijas locekle, Daugavpils Sociālās palīdzības komisijas locekle, Daugavpils Latviešu biedrības valdes locekle un priekšsēdētāja. 2015. gadā Genovefai Barkovskai piešķirts Daugavpils pilsētas domes apbalvojums “Goda Daugavpilietis”.

Ar savu nesavtīgo darbu, cieņu un mīlestību pret savu zemi, vēsturi un tradīcijām Genovefa Barkovska bija izcils piemērs jaunajai paaudzei. Daugavpiliešu atmiņā Genovefa Barkovska paliks kā inteliģenta, mērķtiecīga un spēcīga personība, kura ar savu darbu, neatlaidību un degsmi atstājusi nenovērtējamu ieguldījumu mūsu pilsētas un reģiona vēstures pētniecībā, kā arī kultūras un sabiedriskajā dzīvē.

Daugavpils pilsētas dome izsaka visdziļāko līdzjūtību Genovefas Barkovskas ģimenei, tuviniekiem, kolēģiem, draugiem un domubiedriem.

 

 

 

Informāciju sagatavoja:

Daugavpils pilsētas domes

Sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļa