Šobrīd Daugavpilī

Par Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektu īstenošanu Pilsētas ziņas

555
Par Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektu īstenošanu

Pamatojoties uz Daugavpils pilsētas domes iepirkuma komisijas  2018.gada 19.decembra pieņemto lēmumu,  atklāts konkurss “Daugavpils Stropu pamatskolas-attīstības centra ēkas Mihoelsa ielā 4, Daugavpilī, energoefektivitātes paaugstināšana (SAM 4.2.2. ietvaros)” identifikācijas Nr. DPD 2018/109 ir pārtraukts bez rezultātiem.

Šāds lēmums pieņemts, jo Daugavpils pilsētas domes Finanšu komitejas 2018.gada 18.decembra sēdē pašvaldības deputāti, sakarā ar  būvdarbu sākotnēji paredzamās līgumcenas izmaksu sadārdzinājumu, pieņēma lēmumu neslēgt līgumu ar konkursa uzvarētāju un rīkot jaunu konkursu.

 Šobrīd tiek gatavota dokumentācija atkārtota būvdarbu konkursa rīkošanai.

 

Projekta īstenošanas ilgums ir 30 mēneši no vienošanās parakstīšanas dienas.

Projekta kopējās izmaksas: EUR 859 177.91, no tiem

  • attiecināmās ir EUR 396 650.21, kur

ERAF līdzekļi ir 85% jeb EUR 337 152.68, Valsts budžeta dotācija ir 4.5% jeb EUR 17 849.26 un pašvaldības līdzfinansējums 10.5% jeb EUR 41 648.27.

  • neattiecināmās ir EUR 462 527.70 – izmaksas, kas nav tieši saistītas ar energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumiem.

 

Informāciju sagatavoja:

Daugavpils pilsētas domes

Attīstības departamenta Projektu nodaļas projektu asistente J.Vladimirova