Šobrīd Daugavpilī

Marta un Aprīļa tirdziņš Rīgas ielā (2019. gada 9.martā un 20.aprīlī) Pilsētas ziņas

1373
Marta un Aprīļa tirdziņš Rīgas ielā (2019. gada 9.martā un 20.aprīlī)

DPPI “Komunālās saimniecības pārvalde” organizē Rīgas ielas tirdziņus. 9.martā tirdziņš tiks rīkots pasākuma “Plašā Masļeņica” laikā, bet 20.aprīlī notiks “Lieldienu tirdziņš”.

Tirdziņā var piedalīties pretendenti, kuru tirdzniecības sortiments atbilst šādiem kritērijiem:

  • Amatniecības/mākslinieciskie darinājumi;
  • Zemnieku saimniecības produkcija;
  • Pārtikas preces (ražotāji un tirgotāji);
  • Ražotas nepārtikas preces (ražotāji un tirgotāji);
  • Grāmatas;
  • Alus un vīns (absolūtā spirta koncentrācija alkoholiskajos dzērienos nedrīkst pārsniegt 18 tilpumprocentus).

Pretendenta atbilstību dalībai izvērtē Pārvalde.

Pieteikšanās kārtība.

Pieteikumu iesniegšana

Līdz 5.martam  plkst. 16.00

un

Līdz 16.aprīlim plkst. 16.00

Atļaujas izsniegšana

9.martā no plkst. 8.00 līdz 10.00 Pārvaldes ofisā (pēc adreses Saules iela 5 A, Daugavpilī).

Atļaujas uz 20.04.2019. tiks izsniegtas tikai darba dienās ofisā (pēc adreses Saules iela 5 A) vai noskenētā veidā tiks aizsūtītas elektroniski.


Ievērojot termiņus, pieteikties var pie DPPI “Komunālās saimniecības pārvalde” vides speciālistes Tatjanas Livčānes (pēc adreses Saules iela 5A, 113 kab., tālr. 65476479), vai iesūtīt dokumentus dalībai elektroniski – tatjana.livcane@daugavpils.lv. Pieņemšanas laiks: katru darba dienu no plkst. 8.00 līdz 10.00.

Tirdzniecības vietas atļaujas noformēšanai nepieciešamie dokumenti:

o   iesniegums (skatīt pielikumu Nr. 1[1]);

o   reģistrācijas apliecības kopija;

o   pārtikas un veterinārā dienesta atļaujas kopija (ja ir attiecināms);

o   alkohola un tabakas tirdzniecības atļauju kopijas (ja ir attiecināms);

o   tirdzniecībai paredzētā sortimenta krāsainas fotogrāfijas (līdz 2 failiem).

Nepareizi aizpildīts pieteikums netiks izskatīts.

Pretendents, iesniedzot Pārvaldei iesniegumu par dalību tirdzniecībā, apliecina ar parakstu, ka ir iepazinies ar šī Nolikuma noteikumiem un tiem piekrīt.

NOLIKUMS

IESNIEGUMS

 

[1] Gadījumā, ja iesniegumu Pretendents iesūta elektroniski, tad Iesniegumam jābūt elektroniski aizpildītam, parakstītam un noskanētam .pdf formātā.