Šobrīd Daugavpilī

Lūgums ziņot par latvāņu izplatības vietām pilsētā Pilsētas ziņas

797
Lūgums ziņot par latvāņu izplatības vietām pilsētā

Sosnovska latvānis (Heracleum sosnowsky) ir latvāņu ģints suga, kas Latvijā ieviesta mākslīgi. Sosnovska latvānis rada lielas ekoloģiskas problēmas. Tas spēj veidot lielas un blīvas audzes, kā rezultātā pakāpeniski samazinās floras bioloģiskā daudzveidība. Vienlaikus ar ekoloģiskajām problēmām latvānis rada arī nopietnus draudus cilvēka veselībai. Auga šūnsula satur ķīmiskus savienojumus, kas saules gaismas iedarbībā izraisa nopietnus ādas apdegumus. Kaut arī Daugavpils pilsētas pašvaldībā problemātiskā situācija ar latvāņa izplatību nav tik liela kā daudzās Latvijas Republikas lauku teritorijās, nepieciešams maksimāli apzināt teritorijas, kurās pašvaldībā vērojamas latvāņu audzes.

Bez informācijas, kas ir Komunālās saimniecības pārvaldes vai Dabas aizsardzības pārvaldes rīcībā par latvāņu audzēm Daugavpils pilsētas pašvaldībā, noteikti pastāv arī citas teritorijas, kurās latvāņu audzes nav apzinātas. Lai pašvaldība spētu sekmīgāk veikt kompleksus pasākumus latvāņu iznīcināšanā, lūdzam pašvaldības iedzīvotājus būt atsaucīgiem un ziņot Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei “Komunālās saimniecības pārvalde” par adresēm, kurās Jūs esat konstatējuši augošu Sosnovska latvāni.

Kontaktinformācija saziņai: ksp@daugavpils.lv ; telefoniski – 65476480.

 

Ar cieņu –

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Komunālās saimniecības pārvalde”

 

Izmantojiet Google Translate, lai tulkotu vietni

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība neuzņemas atbildību par tulkojuma precizitāti!