Šobrīd Daugavpilī

Līgo, Līgo! Pilsētas ziņas

313
Līgo, Līgo!

Pļavas dziesmu nodziedāju

Pār pļaviņu pāriedama;

Man piebira pilnas kurpes

Zilu ziedu, zelta rasas.

Jāņi ir svētki, kas bagāti ar ticējumiem un rituāliem. Īpaša burvība šajos svētkos piemīt pilnīgi visam- gan zālēm, gan ūdenim, gan ugunij.
Šajā maģiskajā laikā vēlam smelties veselību, spēku un gaismu.
Līksmus svētkus!

Daugavpils pilsētas dome.