Lieldienu dievkalpojumi Daugavpils pilsētā Pilsētas ziņas

1012
Lieldienu dievkalpojumi Daugavpils pilsētā

Lieldienas ir visā pasaulē plaši svinēti svētki. Kā zināms, Lieldienas katru gadu tiek svinētas atšķirīgos datumos - laika posmā no 22. marta līdz 25. aprīlim. Lieldienas 2024. gadā atzīmēsim svētdien, 31. martā. Svētku laikā Daugavpils pilsētas katoļu un luterāņu dievnamos notiks svētku dievkalpojumi. Piedāvājam dievkalpojumu sarakstu:

Sv. Pētera Ķēdēs Romas katoļu baznīca
Rīgas iela 39, Daugavpils
28. marts
Lielā Ceturtdiena
Plkst. 18.00 - Sv. Mise (poļu val.)

29. marts
Lielā Piektdiena
Plkst. 15.00 - Kunga ciešanu dievkalpojums (latviešu val.)

30. marts
Lielā Sestdiena
Plkst. 18.00 - Vigīlijas Sv. Mise (latviešu un poļu val.)

31. marts
Pirmās Lieldienas
Plkst. 8.00 - Kunga Augšāmcelšanās, Euharistiskā procesija, Sv. Mise (latviešu val.)
Plkst. 12.00 - Sv. Mise (poļu val.)

1. aprīlis
Otrās Lieldienas
Plkst. 9.30 - Sv. Mise (poļu val.)
Plkst. 12.00 – Sv. Mise (latviešu val.)

Daugavpils Mārtiņa Lutera katedrāle
18. novembra iela 66, Daugavpils

28. marts
Zaļā Ceturtdiena
Plkst. 15.00 – Dievkalpojums

29. marts
Lielā Piektdiena
Plkst. 15.00 – Dievkalpojums

31. marts
Pirmās Lieldienas
Plkst. 10.00 – Dievkalpojums

Daugavpils Vissvētākās Jaunavas Marijas bezvainīgās ieņemšanas Romas katoļu baznīca
A. Pumpura iela 11A, Daugavpils

28. marts
Lielā Ceturtdiena, Kunga Pēdējo Vakariņu piemiņas diena
Plkst. 18.00 - Sv. Mise, Vissvētākā Sakramenta pārnešana, Adorācija (latviešu val.)

29. marts
Lielā Piektdiena, Kunga Ciešanu un Nāves piemiņas diena
Plkst. 8.00 – Grēksūdze
Plkst. 10.00 - Tautas krustaceļš pa Daugavpils ielām
Plkst. 16.00 - Krustaceļš/Grēksūdze (latviešu un poļu val.)
Plkst. 17.00 - Kunga Ciešanu dievkalpojums, Sv. Komūnija (latviešu un poļu val.)

30. marts
Lielā Sestdiena
Plkst. 8.00 – Grēksūdze
No plkst. 15.00 līdz plkst. 18.00 - Lieldienu maltītes un ūdens pasvētīšana (katras 30 min.)
Plkst. 18.00 – Grēksūdze
Plkst. 20.00 - Kunga Augšāmcelšanās, Svētku Vigilija, Sv. Mise par labdariem, ēdienu pasvētīšana (latviešu un poļu val.)

31. marts
Lieldienas, Kunga Augšāmcelšanās
Plkst. 8.00 - Rezurekcijas dievkalpojums, Sv. Mise par baznīcā kalpojošajiem, ēdienu pasvētīšana, Adorācija (latviešu un poļu val.)
Plkst. 11.00 – Rožukronis (latviešu val.)
Plkst. 12.00 - Sv. Mise par tautu, ēdienu pasvētīšana (latviešu val.)
Plkst. 14.00 - Žēlsirdības kronītis (krievu val.)
Plkst. 15.00 - Sv. Mise par dvēselēm Šķīstītavā (krievu val.)

1. aprīlis
Otrās Lieldienas
Plkst. 9.30 - Sv. Mise, Svētais Dievs, Adorācija (poļu val.)
Plkst. 11.00 – Rožukronis (latviešu val.)
Plkst. 12.00 - Sv. Mise (latviešu val.)
Plkst. 17.30 – Rožukronis (poļu val.)
Plkst. 18.00 - Sv. Mise, Depozīcija (poļu val.)

Forštates Jēzus Sirds Romas katoļu baznīca
Baložu iela 3, Daugavpils

28. marts
Lielā Ceturtdiena
Plkst. 17.00 – Krustaceļš
Plkst. 18.00 – Kunga Pēdējo Vakariņu Sv. Mise (latviski, sprediķis krievu val.)

29. marts
Lielā Piektdiena
Plkst. 10.00 – KRUSTACEĻŠ pa pilsētas ielām (sākums pie Daugavpils Dievmātes baznīcas)
Plkst. 17.00 – Krustaceļš (baznīcā)
Plkst. 18.00 – Kunga ciešanu un nāves piemiņas dievkalpojums (latviski, sprediķis krievu val.)

30. marts
Lielā Sestdiena
Katru stundu (no 9.00-16.00) tiks svētīta Lieldienu maltīte
Plkst. 17.00 – Kunga Augšāmcelšanās svētku vigīlijas Sv. Mise (latviski, sprediķis krievu val.)
Plkst. 20.00 – Kunga Augšāmcelšanās svētku vigīlijas Sv. Mise (poliski, sprediķis krievu val.)

31. marts
Lieldienas, Kunga Augšāmcelšanās
Plkst. 7.30 – Rezurekcijas procesija un Sv. Mise (latviski, sprediķis krievu val.)
Plkst. 12.00 – Sv. Mise (poliski, sprediķis krievu val.)
Plkst. 15.00 – Sv. Mise (krievu val.)

1. aprīlis
Lieldienu Oktāvas Pirmdiena
Plkst. 12.00 – Sv. Mise (poliski, sprediķis krievu val.)
Plkst. 18.30 – Sv. Mise (latviski, sprediķis krievu val.)

Grīvas Sv. Jaunavas Marijas Romas katoļu baznīca
Baznīcas iela 28, Daugavpils

28. marts
Lielā Ceturtdiena
Plkst. 18.00 - Sv. Mise (poļu val.)

29. marts
Lielā Piektdiena
Plkst. 18.00 - Sv. Mise (poļu val.)

30. marts
Lielā Sestdiena
Plkst. 18.00 - Sv. Mise (poļu val.)

31. marts
Lieldienas
Plkst. 7.00 - Sv. Mise (poļu val.)

1. aprīlis
Otrās Lieldienas
Plkst. 9.00 - Sv. Mise (latviešu val.)
Plkst. 11.00 – Sv. Mise (poļu val.)

Daugavpils Dieva Žēlsirdības Romas katoļu draudze
Višķu iela 36, Daugavpils

24. marts
Palmu jeb Kunga ciešanu svētdiena
Plkst. 10.30 – Sv. Mise (poļu un krievu val.)

28. marts
Lielā Ceturtdiena, Kunga Pēdējo Vakariņu piemiņa
Plkst. 18.00 - Sv. Mise (poļu un krievu val.)

29. marts
Lielā Piektdiena, Kunga ciešanu un nāves piemiņa
Plkst. 15.00 - Dievkalpojums (latgaliski un krieviski)

30. marts
Lielā Sestdiena, Lūgšanu stunda Sāpju Dievmātei
Plkst. 10.30 – Dievkalpojums, Lieldienu ēdiena svētīšana (latgaliski)
Plkst. 18.00 - Lieldienu Vigīlija, Sv. Mise, Lieldienu ēdiena svētīšana (latgaliski, poliski, krieviski)

31. marts
Lieldienas, Kunga Augšāmcelšanās svinības
Plkst. 8.00 - Sv. Mise, Lieldienu ēdiena svētīšana (latgaliski, poliski, krieviski)

1. aprīlis
Lieldienu oktāva
Plkst. 10.30 - Sv. Mise (latgaliski)

2. aprīlis
Lieldienu oktāva
Plkst. 8.00 - Sv. Mise (poļu val.)

Gaišas un priecīgas Lieldienas!

Informāciju sagatavoja:
Daugavpils valstspilsētas pašvaldības
Sabiedrisko attiecību un tūrisma departamenta Tūrisma nodaļa
E-pasts: turisms@daugavpils.lv
Tel. 26444810
www.visitdaugavpils.lv

Izmantojiet Google Translate, lai tulkotu vietni

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība neuzņemas atbildību par tulkojuma precizitāti!