Šobrīd Daugavpilī

Lielajā Stropu ezerā ielaisti zivju mazuļi Pilsētas ziņas

115
Lielajā Stropu ezerā ielaisti zivju mazuļi

Daugavpils pilsētas pašvaldība 2021.gada jūnijā ir realizējusi Zivju fonda līdzfinansēto projektu „Lielā Stropu ezera zivju resursu pavairošana”.

Projekta „Lielā Stropu ezera zivju resursu pavairošana” tiešais mērķis bija Lielajā Stropu ezerā ielaist 30 tūkstošus zandartu mazuļu ar vidējo svaru no 1 - 2 gramiem. Projekta „Lielā Stropu ezera zivju resursu pavairošana” kopējās izmaksas bez PVN 21% sastādīja 7800.00 EUR un 89% apmērā no kopējām izmaksām līdzfinansē Zivju Fonds.

Augstāk minētā projekta realizācija sniedz lielu ieguldījumu Daugavpils pilsētas pašvaldības ūdensobjektu ihtiofaunas resursu ilgtermiņa saglabāšanā un attīstībā.

 

Informāciju sagatavoja:

 

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde

“Komunālās saimniecības pārvalde”

e-pasts: ksp@daugavpils.lv

Tel. 65476314