Šobrīd Daugavpilī

Līdz 17. maijam var pieteikties Domes grantu programmai “Impulss” Pilsētas ziņas

123
Līdz 17. maijam var pieteikties Domes grantu programmai “Impulss”

Daugavpils pašvaldība, atbalstot jaunos uzņēmējus, jau vairākus gadus rīko grantu konkursu “Impulss”.

“Impulsa” mērķis ir atbalstīt jaunos uzņēmējus, palīdzot viņiem īstenot pilsētā interesantas biznesa idejas un radīt jaunas darba vietas. Piedalīties var  Daugavpils komersanti (komercsabiedrības), kas uz līguma slēgšanas momentu nav vecāki par 2 gadiem, kā arī Daugavpilī ne mazāk kā vienu gadu deklarētas  fiziskas personas, kas granta saņemšanas gadījumā apņemas dibināt komercsabiedrību vai reģistrēt individuāla komersanta statusu savas biznesa idejas realizācijai.

Aizpildītai pieteikuma anketai klāt vajag pievienot peļņas un zaudējumu aprēķina tabulu (piel.3) un projekta ieviešanas komandas dalībnieku CV. Pievienojiet arī  citus dokumentus, ko Jūs uzskatāt par nepieciešamiem (foto, rasējumi utt.). Vēlams pievienot arī produkcijas fiziskus paraugus, jā  tādi ir. Konkursa  pieteikumi jāiesniedz līdz 2021.gada 17.maijam plkst. 15.00. To var izdarīt personīgi Daugavpils pilsētas domes Attīstības departamentā, K.Valdemāra 13, 304. kabinetā, vai sūtot ar drošu elektronisko parakstu uz e-pasta adresi – attistiba@daugavpils.lv. Rezultātus ir plānots paziņot 21.jūnijā.

Konsultācijas par saņemt  attālināti pa telefonu 29445490  vai elektronisko pastu edvards.sargsjans@daugavpils.lv