Šobrīd Daugavpilī

Apsveicam Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas gadadienā! Pilsētas ziņas

216
Apsveicam Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas gadadienā!

Lai izdodas paveikt pat visniecīgākos darbus, tad arī spēsim sasniegt krietni lielākus mērķus.
Tikai katrs ar savu ikdienas darbu, atbildību un patriotismu varam vairot valsts labklājību.
Vēlam stipru veselību un optimismu, spēku veicot ikdienas darbus un rūpējoties par ģimeni!
Patriotisma pilnus un saulainus 4.maija svētkus!

Daugavpils pilsētas dome.