Šobrīd Daugavpilī

Lai visiem skaists Lieldienu un pavasara laiks! Pilsētas ziņas

219
Lai  visiem skaists Lieldienu un pavasara laiks!

Lieldienas atgādina, ka dzīves pamatvērtības ir ticība, labestība, patiesa mīlestība. Lieldienas, līdz ar pavasara atnākšanu, paver ceļu  gaismai mūsu sirdīs, pazūd tumsa dabā un dvēselēs. Atnāk arī  Lielās dienas prieks.

Lai mūsos valda  griba saprasties un  palīdzēt.

Līksmas Lieldienas!