Šobrīd Daugavpilī

Kāpņutelpu kapitālo remontu aicina pieteikt pēc pārējo mājas elementu sakārtošanas Pilsētas ziņas

105

SIA „DDzKSU” pastāvīgi uzrauga dzīvojamo māju tehnisko stāvokli, veicot nepieciešamos uzlabojumus saviem spēkiem, vai piesaistot  atbilstošu pakalpojumu sniedzējus. Viens no aktuālajiem darba virzieniem ir kāpņu telpu remonti. Sīkus kosmētiskos darbus DDzKSU veic saviem spēkiem, bet kapitālajiem remontiem piesaista privātfirmas, kas vinnē iepirkumos. 2020. gadā kapitālais kāpņu telpu remonts veikts 7 mājām, kas atrodas SIA “DDzKSU” apsaimniekošanā.

Tās ir daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Gaismas ielā 24, Aglonas ielā 3, Vienības ielā 32A, Liepājas ielā 15, Ventspils ielā 65A, A.Pumpura ielā 55 un Ziemeļu ielā 7A.Darbu izmaksas bija atkarīgas no remontējamo kāpņu telpu platības. Apmaksu veica dzīvokļu īpašnieki no dzīvojamās mājas apsaimniekošanas līdzekļiem vai no uzkrājuma fonda.

SIA „DDzKSU” norāda, ka daudzu dzīvojamo māju kāpņu telpas atrodas ne labākajā stāvoklī, taču svarīgi ir pareizi noteikt prioritātes. Piemēram, ja mājā tek jumts, caurules  atrodas avārijas stāvoklī, ir uzstādīti veci koka logi, vispirms vajadzētu novērst šīs problēma, nevis tērēt līdzekļus kāpņu telpu kapitālajam remontam. Pretējā gadījumā viss paveiktais darbs acumirklī var kļūt veltīgs tekošo cauruļu vai jumta dēļ.

Ja vēlaties pieteikt kāpņu telpu kapitālo remontu, vispirms ir jāuzraksta SIA “DDzKSU” iesniegums ar lūgumu veikt šos darbus. To var izdarīt ikviens dzīvokļa īpašnieks. Vēlāk, balstoties uz iesniegumu, tiks veikti tālāki pasākumi, lai īstenotu projektu. SIA „DDzKSU” speciālisti individuāli izskatīs katru gadījumu un piedāvās labāko risinājumu.

Sižetu sagatavoja Daugavpils pilsētas domes Sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļa.