Šobrīd Daugavpilī

J.Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzijas ēka Marijas ielā 1E, Daugavpilī pieņemta ekspluatācijā Pilsētas ziņas

440
J.Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzijas ēka Marijas ielā 1E, Daugavpilī pieņemta ekspluatācijā

2019.gada 10 oktobrī Būvniecības valsts kontroles birojs, piedaloties visiem būvniecības procesā iesaistītajiem dalībniekiem, pieņēma ekspluatācijā J.Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzijas ēku Marijas ielā 1E, Daugavpilī. Būvdarbi objektā veikti Eiropas Savienības fonda projekta Nr.4.2.2./18/I/007 “Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas izglītības iestādes ēkā Marijas ielā 1E, Daugavpilī” ietvaros. Ģenerālais būvuzņēmējs SIA “BORG” būvdarbus objektā paveica pirms līguma termiņa beigām. Autoruzraudzību objektā veica SIA “Lūsis V” un būvuzraudzību nodrošināja SIA “INRI”. J.Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzijas ēku Marijas ielā 1E, Daugavpilī, ir nosiltināta ēkas fasāde, nomainīti logi, nosiltināts un nomainīts jumta segums, veikti iekštelpu remontdarbi, uzstādīta ventilācija ar rekuperāciju, atjaunota apkures sistēma un uzstādīts LED apgaismojums.

Projekta mērķis ir samazināt primārās enerģijas patēriņu, sekmējot energoefektivitātes paaugstināšanu J.Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzijas ēkā Marijas ielā 1E, Daugavpilī

Projekta realizācijas rezultātā tiks samazināts primārās enerģijas patēriņš, sekmējot ilgtermiņā energoefektivitātes paaugstināšanu un pašvaldības izdevumu samazināšanos par siltumapgādi, tiks sasniegtas energoefektivitātes prasības atbilstoši Latvijas būvnormatīvā
LBN 002-015 “Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika”, kā arī objekts tiks pielāgots personām ar īpašām vajadzībām, tādējādi nodrošinot vides pieejamību.

Kopējās projekta izmaksas: EUR 1 717 289.34, no tiem attiecināmās izmaksas ir 350 233.95 EUR, neattiecināmās izmaksas ir 1 367 055.39 EUR. ERAF finansējums nodrošinās 54.87 % no attiecināmajiem izdevumiem, valsts budžeta dotācija pašvaldībām – 13.54 % no attiecināmajiem izdevumiem, pašvaldības finansējums – 31.59 % no attiecināmajiem izdevumiem.

 

Informāciju sagatavoja:

Daugavpils pilsētas domes

Attīstības departamenta Projektu nodaļas vadītāja D.Briška, tālr.65476061