Šobrīd Daugavpilī

Izsludināta pieteikšanās konkursam “Labākais darbā ar jaunatni 2022” Pilsētas ziņas

451
Izsludināta pieteikšanās konkursam “Labākais darbā ar jaunatni 2022”

Izglītības un zinātnes ministrija informē, ka ir izsludinājusi konkursu „Labākais darbā ar jaunatni 2022”. Ministrija aicina pašvaldības un citus potenciālos pretendentus iepazīties ar konkursa nolikumu un tā pielikumiem un piedalīties konkursā 2022. gadā.

Konkursa mērķis ir izteikt ministrijas atzinību pašvaldībām, darbā ar jaunatni iesaistītajām personām, jaunatnes organizācijām un biedrībām un nodibinājumiem, kas veic darbu ar jaunatni, par ieguldījumu jauniešu dzīves kvalitātes uzlabošanā, kā arī popularizēt darba ar jaunatni nozīmi un turpināt aizsākto tradīciju.

Konkursa uzdevumi ir popularizēt darbu ar jaunatni un tā nozīmi jauniešu pilnvērtīgai un vispusīgai attīstībai, tādējādi veicinot jauniešu dzīves kvalitātes uzlabošanos, rosināt pašvaldības, jaunatnes organizācijas un biedrības un nodibinājumus, kas veic darbu ar jaunatni, izvērtēt īstenotās aktivitātes jaunatnes jomā un paaugstināt darba ar jaunatni veicēju prestižu.

Pretendenti dalībai konkursā ir pašvaldības, jauniešu centri, jaunatnes organizācijas, biedrības un nodibinājumi, kas veic darbu ar jaunatni, darbā ar jaunatni iesaistītās personas pašvaldībā, pašvaldības iestādē, jaunatnes organizācijā, biedrībā un nodibinājumā.

Pieteikumu dalībai konkursā, aizpildot konkursa pretendenta pieteikuma veidlapu (nolikuma 1. pielikums) un aizpildot konkursa pretendenta raksturojuma veidlapu (nolikuma 2. pielikums), līdz 2022. gada 11. novembrim var iesniegt fiziska vai juridiska persona, to nosūtot pa pastu uz Izglītības un zinātnes ministrijas adresi: Vaļņu iela 2, Rīga, LV-1050, vai iesniedzot kā elektronisku dokumentu parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, to nosūtot uz elektroniskā pasta adresi: jaunatneslietas@izm.gov.lv .

Ministrija konkursu organizē sadarbībā ar Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru, biedrību “Latvijas Pašvaldību savienība” un biedrību “Latvijas Jaunatnes padome”.

Informācija par konkursu, konkursa nolikums un tā pielikumi ir pieejami jaunatnes lietu tīmekļvietnē: https://jaunatneslietas.gov.lv/content/labakais-darba-ar-jaunatni-2022 .

Konkursa uzvarētāji katrā kategorijā tiks apbalvoti svinīgajā ceremonijā “Labākais darbā ar jaunatni 2022”.Informāciju sagatavoja:
Jānis Drigins,
Izglītības un zinātnes ministrija,
Janis.Drigins@izm.gov.lv

Izmantojiet Google Translate, lai tulkotu vietni

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība neuzņemas atbildību par tulkojuma precizitāti!