Šobrīd Daugavpilī

Īstenos projektu mazaizsargāto bērnu sociālai iekļaušanai Pilsētas ziņas

134
Īstenos projektu mazaizsargāto bērnu sociālai iekļaušanai

8. februārī Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes kārtējā sēdē deputāti atbalstīja dalību projektā “Mazaizsargāto bērnu sociālā iekļaušana ar airēšanas un drošas uzvedības uz ūdens aktivitātēm” (“Enhasing the inclusion of excluded and vulnerable children and developing safe behaviour in open water through rowing activities”/ “Rowing4confidence/Nr. LL-00032), tādējādi atbalstot bērnus no audžuģimenēm un bērnus ar garīga rakstura traucējumiem.

Projekts tiek īstenots sadarbībā ar Panevežu (Lietuvā) un Liepājas valstspilsētas pašvaldības iestādi "Liepājas Sporta pārvalde”. Tā mērķis ir veicināt marginalizēto bērnu no kopienās bāzētām audžuģimenēm un bērnu ar garīga rakstura traucējumiem sociālo iekļaušanu pārrobežu reģiona pašvaldībās, veicot integrētas darbības, sekmējot institucionālo uzticēšanos ar airēšanas aktivitāšu nodrošināšanu.

Projekta laikā 12 airēšanas treneri izies apmācības speciālajā izglītībā un speciālajā psiholoģijā, kam sekos praktiskie treniņi katra projekta partnera atrašanās vietā. 75 bērni praktizēsies vietējās “Airēšanas pēcpusdienās”, lai pilnveidotu savas prasmes drošībā uz ūdens un apgūtu airēšanu dažādās ūdenstilpēs (Nevēžas upē Panevēžā, Baltijas jūrā Liepājā un Stropu ezerā Daugavpilī). Turklāt Panevēžā tiks ierīkots laivu elings ar palīgtelpām un visi partneri iegādāsies aktivitātēm nepieciešamo inventāru, piemēram, dažāda veida un izmēra kajakus, kanoe laivas, SUP dēļus, speciālās palīgierīces personām ar īpašām vajadzībām, airus, glābšanas vestes un vieglo motorlaivu, lai nodrošinātu drošas airēšanas nodarbības. Turklāt bērni tiks mudināti pievienoties nometnei Liepājā, “Drošas airēšanas nedēļas nogalei” Daugavpilī un kopīgajai kanoe/supbordu regatei “Senvagė kauss” Panevēžā.

Projekta noslēgumā sporta iestādes parakstīs sadarbības līgumu, lai turpinātu nodrošināt aktivitātes mazaizsargātajām iedzīvotāju grupām. Projekts fokusējas uz jaunas integrētas airēšanas un peldēšanas treniņu programmas attīstīšanu, kas tiks piedāvāta katru gadu vasarā. Šis pakalpojums sniegs iespēju jauniešiem trenēties un popularizēt veselīgu dzīvesveidu, socializēties, celt pašvērtējumu un gūt pārliecību par saviem spēkiem.

Kopējais projekta budžets – 584 933.29 euro (ERAF līdzfinansējums 80% - 467 946.62 euro). Daugavpils valstspilsētas pašvaldības projekta budžets - 130 217.55 euro (ERAF līdzfinansējums 80% - 104 174.04 auro, Valsts budžeta līdzfinansējums 10% - 13 021.75 euro, Daugavpils valstspilsētas pašvaldības līdzfinansējums 10% - 13 021.76 euro).

Projekta īstenošanas laiks – 24 mēneši. 

 

Informāciju sagatavoja:

Daugavpils pilsētas pašvaldības

Sabiedrisko attiecību nodaļa,

Attīstības departaments

Izmantojiet Google Translate, lai tulkotu vietni

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība neuzņemas atbildību par tulkojuma precizitāti!